50% sokneprest i Aust-Nedenes prosti med Holt menighet som tjenestested og / eller 50% ungdomsprest i Holt, Tvedestrand og Dypvåg menigheter

Tvedestrand er en småby på Sørlandet mellom Arendal og Risør med ca 6000 innbyggere. Ny E18 gir god kommunikasjon til nabobyene. Tvedestrand er for mange en ferieby og er kjent for en flott skjærgård og for Bokbyen, Kystkulturuka og ungdomsfestivalen Skjærgårds Music & Mission festival. Tvedestrand har også fått eget Litteraturhus. Tvedestrand kommune har både kyst og innland og består av en bykjerne og mange grender og øyer, bl.a. Lyngør. Tvedestrand har flere barneskoler og det er full barnehagedekning. Det er felles ungdomsskole i byen og helt ny og moderne videregående skole. Risøya folkehøyskole ligger også i kommunen. Det er aktive idrettslag og mange lag og foreninger. Det er flotte turområder sommer og vinter. I kommunen er det 4 kirker; 2 vakre middelalderkirker, Holt og Dypvåg, Tvedestrand kirke som er godt synlig midt i bybildet og Laget kirke, en trekirke fra 1908. Kirkekontoret ligger sentralt til i sentrum.

Menighetens profil
I tillegg til ungdomsprest/sokneprest i Holt er det sokneprest i Dypvåg/Tvedestrand. Prosten har også kontor i Tvedestrand og har sin menighetstjeneste i de tre menighetene. Det er kantor og kirkeverge i fulle stillinger, trosopplæringskoordinator, organist og prostidiakon i mindre stillinger samt sekretær for prost, kirkeverge og menighet.
Det er kirketjenere i små stillinger og frivillige klokkere både i Tvedestrand, Dypvåg, Holt og Laget. I de 4 kirkene er det til sammen ca. 104 gudstjenester i året. Soknepresten i Holt/ ungdomspresten har ca. 1/4 av disse. 

På Holt bedehus har Normisjon mange aktiviteter og det er en aktiv frikirke på Songe. Det er godt samarbeid med denne om Ungdomskjerka. Kirkesøkningen er forholdsvis god og folk har en sterk tilknytning til kirka si. Dette gjelder både Holt og Laget. Det er høye dåps- og konfirmanttall.  Det er også mange frivillige i ulike utvalg. Det foregår samtaler med Kirkens Bymisjon om å etablere arbeid i byen. 
Det er utarbeidet en variert og vidtfavnende trosopplæringsplan i samarbeid mellom alle menighetene med tiltak for nesten alle aldersgrupper. Det er godt samarbeid med skolene og barnehagene om julegudstjeneste og påskevandringer.
Det er et svært godt samarbeid  med de andre prestene i prostiet. Annenhver uke er det tekstverksted og faglige samlinger. Det er også ønskelig med samarbeid på tvers av prostiet ifht.konfirmanter, ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid. Holt menighet dro i sommer på konfirmantleiren Hekta.

Det er tilbud om bolig som eies av OVF og ligger vakkert til på Holt like ved siden av kirken. Boligen er i god stand og har en stor hage.

Menighetens satsingsområder
Det er et ønskelig at det skapes miljøer der ungdom kan få hjelp til å vokse i troen og utfordres til lederoppgaver. Samtidig at det er rom for å komme uansett religiøs tilknytning eller bakgrunn. 
Holt menighet ønsker å fortsette arbeidet med å få til et variert gudstjenesteliv med medvirkning av frivillige.
Menighetene ønsker også å ha møtesteder i tillegg til gudstjenesten, og ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Songe frikirke og Holt Normisjon.

Aktiviteter i menigheten
Ungdomskjerka, Ungdomskoret Respons, Fredagsklubben som møtes på onsdager på bedehuset. 

Forøvrig:
Den som blir tilsatt må finne seg i: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige  tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings - og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver:

 • soknepresten:
 • hovedansvar for konfirmantundervisningen i Holt
 • sitte i menighetsråd i Holt
 • månedlige tjenesteuker for alle 3 menighetene og beredskapsuker
 • særskilt gudstjenesteansvar for Holt og Laget
 • ungdomspresten:
 • ansvar for oppfølging og ledertrening etter konfirmasjonsalder
 • bidra til å skape miljøer der ungdommen kan komme som de er uansett religiøs tilknytning eller bakgrunn
 • samarbeide med frikirke og bedehus om ungdomsarbeidet og de som er ledere og ansatte der
 • bidra i trosopplæringen, særlig i Holt

Kvalifikasjoner:

 • Cand. theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • glad i mennesker i alle aldre
 • evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • vilje til å forholde seg til 3 ulike menigheter og deres profiler
 • vilje til å samarbeid med frikirke og bedehus

Vi tilbyr:

 • lønnsplassering: 50% sokneprest - stillingskode 1555
 • 50% ungdomsprest - stillingskode 0922 
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
 • etter- og videreutdanning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tvedestrand
Publisert 2019-09-27
Søknadsfrist 2019-10-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger