Kirkeverge

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i sterk vekst, gjennomgår en urban utvikling og har ca. 40.000 innbyggere. Vi har to aktive menigheter; Fjellhamar og Skårer med i alt ca. 23 000 medlemmer. Fellesrådet har moderne kontorer i Lørenskog Hus hvor begge menighetsstaber og kirkevergens stab er lokalisert. Du kan lese mer om Lørenskog kommune her: https://www.lorenskog.kommune.no/ og våre menigheter her: https://lorenskog.kirken.no/ Vår nåværende kirkeverge går av med pensjon våren 2020, og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av fellesrådets arbeid i samsvar med lover, forskrifter og arbeidsinstruks.

 

 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Ansvar for tilsyn, drift og vedlikehold av kirkebyggene, inkludert middelalderkirken Lørenskog kirke.
 • Ansvar for gravferdsforvaltningen, herunder drift og vedlikehold av gravplass, driftsbygninger og maskiner.
 • Sekretær og saksbehandler for fellesrådets styre.
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter, spesielt den offentlige administrasjon.
 • Bidra til å synliggjøre kirken i Lørenskog gjennom media og annen utadrettet virksomhet.
 • Annet administrativt arbeid for å understøtte den kirkelige virksomhet i kommunen.

 

Fellesrådet søker en person med:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, personal og økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
 • Erfaring medpersonalledelse og økonomi
 • Medlemskap i Den norske kirke og et sterkt engasjement for den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper:

 

Vi søker etter en lagbygger som kan være med og utvikle kirken i Lørenskog sammen med en faglig sterk stab og et stort antall frivillige. Aktivitetsnivået i menighetene og kirkene er høyt, og du må derfor både ha stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og en fleksibel innstilling.

Annet

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Lørenskog kirkelige fellesråd ved styreleder Jørn Aleksandersen, jaleksan@online.no, telefon 922 36847

Søknad sendes Lørenskog fellesråd, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller pr. mail til geir.haavemoen@lorenskog.kirken.no.  Søknadsfrist er 31.10 2019.

 

 

 

Arbeidsgiver Lørenskog kirkelige fellesråd
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Lørenskog
Publisert 2019-10-09
Søknadsfrist 2019-10-31
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lørenskog kirkelige fellesråd

Lørenskog
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger