KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER

Øverst i Hallingdal midt mellom Oslo og Bergen – blant vill, vakker og storslått natur, ligger Hol kommune med ca. 4600 innbyggere med Geilo som tettsted. I denne kommunen finner du noe av det beste Norge har å by på av fjell- og friluftsliv, herunder jakt og fiske, milevis med oppkjørte langerennsløyper og flere alpinanlegg. Geilo er nasjonalparklandsby og er en av Norges største reiselivsdestinasjoner målt i antall gjester. Hol kommune har et bredt spekter av arbeidsplasser innen privat og offentlig sektor. Et mangfoldig organisasjonsliv, grunnskole, reiselivsskole, videregående skole (NTG) og idrettslag med tilbud innen flere sommer- og vinteridretter. I tillegg til kultur- og musikkskole med flere kulturaktiviteter. Det er 3 sokn i kommunen og 7 kirker og 7 kirkegårder. Alle er flotte og spesielle kirkebygg i tidsspennet 1200 til 2010. Kirkekontoret ligger i Geilo kulturkyrkje og har kontor for kirkestaben; 2 prester, 2 organister, trosopplærer, diakon, kirketjenere, sekretær og kirkeverge, til sammen 12 stillinger og 8 årsverk.

Som kirkeverge/daglig leder vil du møte tre motiverte og positive sokneråd og menigheter i Hol, Hovet, Geilo, Skurdalen og Dagali med mange engasjerte og dedikerte frivillige. Her er det et  mangfold av spennende kirkelige og kulturelle arrangementer/aktiviteter som konserter, kunstutstillinger, kor, kirketorg med kafè og Kirkens gjenbruksbutikk.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet med ansvar for personalledelse, saksbehandling, budsjettoppfølging og økonomistyring
 • Ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirker og kirkegårder
 • Drift av felles kirkekontor for de tre sokna i Geilo kulturkyrkje
 • Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med kommune, offentlige organer, sokneråd og andre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet og prostiet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • Ledererfaring og kompetanse innen offentlig økonomi, administrasjon og forvaltning
 • Erfaring fra personalforvaltning, plan- og utredningsarbeid
 • Kjennskap til drift av kirkelig virksomhet og kunnskap om Den norske kirkes organisering

Vi ønsker en daglig leder med gode samarbeidsevner og evne til å motivere medarbeidere og frivillige. Og som evner å tenke langsiktig, kreativt og målrettet og som har lyst til å bruke seg selv i en utfordrende og spennende lederstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver innenfor et vidt saksfelt
 • Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Ledermøter med prost og kirkevergene i prostiet
 • Moderne kontorforhold i Geilo kulturkyrkje
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
 • Pensjonsordning i KLP

Søkere må være medlem i Den norske kirke. Tiltredelse etter nærmere avtale i første halvår 2020.

For nærmere opplysninger kontakt fellesrådsleder Kjell Haugo, tlf 900 87 160.

Søknadsfrist: 1. november 2019 

Søknad med referanser og CV merkes «kirkeverge» og sendes til Hol kirkelige fellesråd, Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo, eller på e-post til  kjell.haugo@online.no        

Arbeidsgiver Hol kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hol
Publisert 2019-10-09
Søknadsfrist 2019-11-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hol kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger