KATEKET 50 % BORGESTAD MENIGHET

Det er ledig en 50 % kateketstilling i Borgestad menighet. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver og som liker å jobbe med barn og unge. Interesse for og evne til kreativ formidling er ønskelig.

 

Borgestad og menighet ligge i Skien kommune. Det er ca. 5000 innbyggere i Borgestad sokn. Menigheten har et godt menighetsliv og det er samarbeid mellom kirken og frivillige organisasjoner.

 

Den tilsatte vil ha hovedansvaret for konfirmantundervisningen i Borgestad menighet.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Hovedansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av konfirmantarbeidet i Borgestad menighet.
  • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning
  • Trosopplæringsarbeid i samsvar med gjeldende planer og øvrige ansatte
  • Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet
  • Rekruttere og veilede ledere og frivillige medarbeidere

 

Kvalifikasjoner:

Krav til kateketutdannelse i samsvar med kvalifikasjonskravene for kateket jfr. § 4 i tjenesteordning for kateket.

Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom

Allsidig erfaring med trosformidling

Gode samarbeidsevner, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid.

Kjennskap til Den norske kirke

 

Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:

Jan Einar Hals, assisterende kirkeverge Skien kirkelige fellesråd, 986 60 026

 

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Skien kirkelige fellesråd, Postboks 350, 3701 Skien eller på epost kirkevergen@skien.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 10. november 2019

Arbeidsgiver Skien kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skien
Publisert 2019-10-23
Søknadsfrist 2019-11-10
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skien kirkelige fellesråd

Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger