Kapellan i Bamble prosti med menighetene i Bamble kommune som tjenestested

Bamble kommune ligger sentralt i Grenland og har ca. 14000 innbyggere. Det er lang kystlinje og fine områder til friluftsliv og rekreasjon både i den vakre Bambleskjærgården med kyststien rett utenfor døra og i Bambles dype skoger. Bebyggelsen skifter mellom småby, boligfelt og landlige omgivelser. I Bamble sokn og Herre sokn bor det til sammen ca. 5000 mennesker og omtrent det samme innenfor grensene til Stathelle sokn. I Langesund sokn bor det ca. 4000 innbyggere. Det er skolesenter på Rugtvedt, Rønholt, Herre og Stathelle, 1. - 10. klasse. Stathelle er det største handelssenteret og her er det også videregående skole. Den nye, sentraliserte ungdomsskolen på Grasmyr, for alle ungdomsskoleelever i kommunen, vil stå ferdig i 2021. Kommuneadministrasjonen ligger i Langesund. De 4 soknene i kommunen utgjør et fellesrådsområde.

Nå har du muligheten til å utøve prestetjenesten ved Telemarkkysten i menigheter som satser på ungdom.

NB: Utvidet søknadsfrist: 01.12.19.

Det er ledig kapellanstilling i Bamble prosti, med særskilt tjenestested i Bamble, Herre og Stathelle sokn. Kapellanen vil gjøre tjeneste i Herre, Stathelle og Bamble sokn i 80 % og i Langesund sokn i 20%. 

Menighetens profil
Kirkekontoret ligger i menighetshuset like ved Bamble kirke. Der er det kontorfellesskap for prestene og andre tilsatte. Kapellanen har stabsfellesskap med staben i Bamble, Herre og Stathelle menigheter, som for øvrig består av 2 sokneprester, 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i 100%, 2 organister i til sammen 130 %, menighetssekretær i 50%, kirkeverge i 100%, økonomikonsulent i 70%, 1 diakon i 75 % og diakonimedarbeider i 40%, trosopplærer i 100%. Stillingene som kirkeverge og økonomikonsulent deles med Langesund.

Satsingsområder og tiltak
Menighetene ønsker å styrke ungdomsarbeidet i menighetene med tanke på sentraliseringen, og det vil høsten 2019 bli startet opp ledertrening (Heltekurs). 
Det er ca. 70 konfirmanter årlig i Herre, Stathelle og Bamble. Konfirmantene går inn i et nytt konfirmantopplegg januar 2020 med felles samlinger, fem dagers leir og konfirmasjon i august/september. Kapellanen vil ha hovedansvaret for konfirmasjonsopplegget i samarbeid med sokneprestene. Sammen med trosopplærer, har kapellanen hovedansvar for å gjennomføre Heltekurs, i hovedsak ledertrening for fjorårskonfirmanter, med oppstart hver høst etter konfirmasjon.

Forøvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt i forhold til tjeneste og tjenestested.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Det kan bli stilt særlig krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • delta i det menighetsbyggende arbeidet sammen med den øvrige staben
 • samarbeide om trosopplæringen i soknene
 • 20% kirkelige handlinger i Langesund menighet
 • forrette kirkelige handlinger i turnus med de andre prestene
 • delta i det menighetsbyggende fellesskapet

Kvalifikasjoner:

 • Cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • erfaring med ungdomsarbeid og konfirmantarbeid 
 • evne til å kommunisere med barn og unge
 • glede av å jobbe i team og evnen til å jobbe selvstendig 
 • evne til å arbeide for å videreutvikle folks tilknytning til kirken
 • evne til å bygge relasjoner til mennesker i menigheten, uavhengig av alder

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 
 • regulativmessige godtgjøringer og skyssgodtgjørelse etter statens regulativ
 • innskudd i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning
 • etter- og videreutdanning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bamble
Publisert 2019-12-11
Søknadsfrist 2019-12-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger