Kateket/menighetspedagog i Ellingsrud og Furuset menighet

Ellingsrud og Furuset menighet ligger i Alna bydel, øverst i mangfoldige og flerkulturelle Groruddalen, nær Østmarka. Menneskene som bor her kommer fra alle verdensdeler, og gir oss nye utfordringer i det å være kirke. Ellingsrud og Furuset menighet er en folkekirkemenighet med solid posisjon i lokalmiljøet som ønsker å skape et inkluderende miljø der det er rom for alle. I menigheten bor det om lag 22 000 mennesker, hvorav om lag 7500 er medlemmer i Den norske kirke. Menigheten har 2 kirker: Ellingsrud og Furuset. Begge ligger nær T-banestasjonen. Staben er samlokalisert i Furuset kirke. Staben består av tre prester, kateket, diakon, daglig leder, kantor og menighetssekretær i deltidsstillinger. Menigheten har felles trosopplæringsleder i 100 % stilling og trosopplæringsmedarbeidere i deltid med Østre Aker og Haugerud menighet. Det er utarbeidet felles trosopplæringsplan.
Beskrivelse

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som kateket tilknyttet Ellingsrud og Furuset menighet, med ønske om snarlig tiltredelse.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

I samarbeid med prest og trosopplæringsleder, har kateketen ansvar for menighetens konfirmantarbeid med planlegging, koordinering av arbeidet, gjennomføring og evaluering av undervisningen. Konfirmantoppstart er i januar med konfirmasjon i september. Det arrangeres konfirmantleir, og tur til Taize i påsken, hvor kateketen har hovedansvar. Kateketen deltar også i menighetens undervisningsarbeid med bl.a. samarbeid kirke-skole/barnehage.

Kateketen vil få oppgaver også i tilknytning til samarbeidsenheten for trosopplæring. Dette er et samarbeid mellom Ellingsrud og Furuset menighet og Østre Aker og Haugerud menighet.

Arbeidsoppgaver

* Utvikle og styrke trosopplæringen for barn og ungdom 0-18 år i menigheten og i samarbeidsenheten for trosopplæring
* Planlegge, gjennomføre og evaluere i samarbeid med øvrig stab og trosopplæringsleder:
- Konfirmantarbeid
- Familiegudstjenester
- Samarbeidet med skoler, barnehager og andre instanser i bydel og nærmiljø
* Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge. Menigheten har et stort arbeid tilknyttet KFUK-KFUM speiderne. Kateketen samarbeider med dem og hjelper til.
* Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet
* Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* Andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert
* Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode pedagogiske og administrative evner
* Like å jobbe med barn og unge
* Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge
* Evne til god kommunikasjon
* Evne til å omgjøre gode ideer til gjennomførbar praksis
* Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team
* Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/457

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-10-29
Søknadsfrist 2019-11-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger