Kateket/menighetspedagog i Grefsen menighet

Grefsen menighet er en av 10 menigheter i Vestre Aker prosti. Menigheten har nærmere 17.000 innbyggere. Befolkningen er jevnt fordelt på ulike aldersgrupper. Menigheten har hatt trosopplæringsmidler i mange år, og driver en omfattende virksomhet forbarn og unge, både med kontinuerlige tilbud og breddetiltak rettet mot spesielle årskull. Kateketen har det faglige ansvaret for trosopplæringen. Staben består av tre prester, kateket, kantor, diakon og daglig leder på full tid, samt menighetspedagog som har ansvar for ungdom fra tweens alder og oppover, heri inkludert konfirmantarbeidet. I tillegg er det ansatt en trosopplærer i 25% stilling med ansvaret for de eldste ungdommene. I tillegg til kirken har menigheten et menighetssenter, hvor mye av aktivitetene for barn og ungdom foregår.
Beskrivelse

- 100% vikariat ut 2020

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som kateketvikar tilknyttet Grefsen menighet, fra januar til desember 2020.

Kateketen er ansvarlig for menighetens trosopplæringog skal være en aktiv pådriver i menighetens trosopplærings- og undervisningsarbeid. Kateket skal i samarbeid med kapellan og menighetspedagog videreutvikle og fornye barne- og ungdomsarbeidet.

Kateketen skal i samarbeid med staben virkeliggjøre menighetens visjon: Jesus – kilde til liv, tro og tjeneste.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvarlig for oppfølging av menighetens trosopplæringsplan, økonomi og rapportering
* Ha et særlig ansvar for at barn og unge med spesielle behov får tilpasset undervisning og inkluderes i menighetens fellesskap
* Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeidet i samarbeid med kapellan og delta på sommerleir
* Forkynnelse for barn og ungdom
* Rekruttering og oppfølging av frivillige i barne- og ungdomsarbeidet
* Medlem av trosopplæringsutvalget
* Ansvarlig for samarbeid med skoler og barnehager, og i samarbeid med prestene og menighetspedagog planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre samlinger for disse
* Bidra i gudstjenestelivet - spesielt i familiegudstjenester

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* Andre søkere med utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen kristendom/teologi og pedagogikk kan bli vurdert
* Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og/eller ungdom
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Visjonær og nytenkende
* Gode leder- og samarbeidsevner
* Begeistring og engasjement for barn og ungdom
* Glede over å forkynne evangeliet for ulike aldersgrupper
* Evne til å organisere, administrere og holde kontroll med økonomien
* Selvstendig og ansvarsbevisst

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/456

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-10-29
Søknadsfrist 2019-11-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger