Misjonskirken på Majorstua – Stilling som administrasjonsleder 60 - 80%

Misjonskirken, Den Evangeliske Forsamling er en selvstendig evangelisk menighet. Den består av ca. 150 aktive medlemmer, og eier et bygg sentralt på Majorstua i Oslo. Visjonen er å være en levende menighet som gjør Jesu kjærlighet og kraft virkelig gjennom et mangfold av levende fellesskap. I tillegg ønsker vi at bygget skal utvikles til å være et ressurssenter for å virkeliggjøre dette, samt være en ressurs for byen. Kirken eier café Pust som er en viktig del av denne visjonen. Menigheten driver også barne- og ungdomsarbeid, café for hjemløse, har et aktivt misjonsengasjement og stiller lokalene til disposisjon for overnatting for fattige tilreisende hver natt. I tillegg har menigheten ukentlige Gudstjenester.

Vi søker administrasjonsleder i en nyopprettet stilling – 60-80% (avhengig av kandidat)

 

Arbeidsoppgaver:

  • Som en del av menighetens pastorteam og daglige ledelse, ha hovedansvaret for å utvikle og drive administrasjonen av menigheten.
  • Lede og organisere frivillige ledere, samt utføre daglige administrasjonsoppgaver – herunder oppfølging av drift og utleie av lokaler.
  • Koordinere og være pådriver for gjennomføringen av renoveringsarbeidet i menighetens bygg.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra ledelse og organisering – i arbeidsliv eller frivillig sektor.
  • Erfaring fra menighetsarbeid – enten som frivillig eller ansatt.
  • Gode kunnskaper innen databehandling – inkludert arbeid med persondatabase, excel og andre relevante programmer.
  • Kunnskap innen HR.

 

Personlige kvalifikasjoner:

  • Selvstendig og initiativrik
  • Fleksibel
  • Samarbeidsorientert

 

Stillingens størrelse avhenger av kandidatens samlede kompetanse.

 

Det forutsettes at administrasjonslederen blir en del av menigheten og stiller seg bak menighetens visjon, statutter og etiske retningslinjer.

 

I Misjonskirken vil administrasjonslederen jobbe tett sammen med 2 andre pastorer i pastorteamet, og i det daglige svare til Hovedpastor. Vi kan tilby et levende og dynamisk fellesskap, mulighet for å påvirke utviklingen av organisasjonen, nødvendig kursing og opplæring og tariff-festede lønns- og arbeidsvilkår.

 

Ønsket tiltredelse er i utgangspunktet 1. januar, men en tidligere oppstart kan være aktuelt.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til menighetsrådets leder David Bratlie david.bratlie@misjonskirken.no , tlf. 90603967

 

Søknadsfrist: Snarest

 

 

Arbeidsgiver Misjonskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-10-30
Søknadsfrist 2019-11-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Misjonskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger