Personalsjef

Tunsberg bispedømme består av fylkene Vestfold og Buskerud. Geografisk og demografisk er det et bispedømme "fra fjord til fjell" med byer ved kysten til bygder høyt til fjells. Tunsberg biskop og bispedømmeråd har et strategisk ansvar for bispedømmets virksomhet, og er felles arbeidsgiver for ca. 130 prester. Tunsberg bispedømmekontor er i Tønsberg. Kontoret har rådgivende, strategiske og forvaltningsmessige oppgaver for både biskop og bispedømmeråd og har 15 tilsatte. Kontorets interne ledergruppe består av stiftsdirektør, leder kirkefag og kompetanse, leder administrasjon og forvaltning samt økonomisjef. Bispedømmekontoret er ikke inndelt i avdelinger, men i en form for matriseorganisasjon. Leder kirkefag og kompetanse har ansvar for samarbeidet mellom de kirkefaglige rådgiverne i Menighets- og kirkeforum - et forum for drøfting, planlegging, tverrfaglig samordning og motivasjon.

Tunsberg bispedømmeråd ønsker å styrke sin personaladministrasjon og lyser ut stillingen som personalsjef. Tunsberg bispedømme består av fylkene Buskerud og Vestfold. Bispedømmekontoret har rådgivende, strategiske og forvaltningsmessige oppgaver for Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd. Kontoret ledes av stiftsdirektør og har 15 ansatte. Det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg. Les mer om oss på www.kirken.no/tunsberg

Personalsjefen vil ha som oppgave å ivareta personal- og arbeidsgiveransvaret på vegne av biskop og bispedømmeråd i nært samarbeid med prostene. Personalsjefen vil ha ansvar for å koordinere personalarbeidet i bispedømmet,  samarbeide med Kirkerådets HR avdeling og de nye nasjonale teamene innen lønn og økonomi. Personalsjefen vil bli en del av ledergruppen på bispedømmekontoret.
Vi søker etter en person med høyere utdanning, relevant personalfaglig kompetanse og med god kjennskap til og kunnskap om kirkelig virksomhet. Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid, evne til å arbeide selvstendig og strukturert, på personlig egnethet og ønske om å være med på å utvikle kirken i Tunsberg bispedømme.
Kirken er i  en kontinuerlig omorganisering, og vi ønsker derfor en
person med erfaring fra og kunnskap om endringsledelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering og ledelse av personalarbeidet i bispedømmet
  Sikre profesjonelle HR-prosesser som eksempelvis rekruttering, forhandling og drøfting med tillitsvalgte
  HMS og internkontroll m.m.
  Personalomsorg og konflikthåndtering
  Delta i det daglige personalarbeidet 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende realkompetanse
  God kjennskap til Den norske kirke
  Kompetanse på lederkommunikasjon og endringsledelse
  Erfaring fra konflikthåndtering
  God innsikt i gjeldene lover og avtaleverk
  Erfaring fra saksbehandling og administrative rutiner

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kompetanse
  Ryddig og strukturert i arbeidsform
  Gode strategiske og analytiske evner
  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
  Trivelig og godt arbeidsmiljø
  Stillingen lønnes i stillingskode 1211 - seksjonssjef

  Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Tønsberg
Publisert 2019-11-04
Søknadsfrist 2019-11-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger