Internasjonal prest - Kristiansand domprosti

Vil du være prest i et internasjonalt miljø i Kristiansand?

Det lyses ut 100 % fast stilling som internasjonal prest i Kristiansand domprosti.

Kirkens internasjonale fellesskap i Kristiansand er en virksomhet i Den norske kirke for og med mennesker med utenlandsk bakgrunn. Virksomheten skal være basert på Den norske kirkes bekjennelse, ha et særskilt diakonalt fokus, være økumenisk og inkluderende.


Presten skal arbeide for å utvikle et internasjonalt fellesskap i Kristiansand, der målet er å integrere fremmedkulturelle i byens menigheter. Presten er daglig leder for arbeidet, som skal fremme flerkulturell forståelse og positive holdninger til innvandrere. Fellesskapet skal være et tilbud til hele prostiet, men hører organisatorisk til under Domkirken menighet og i det vesentlige i Domkirkens lokaler.


Presten har domprosten som sin nærmeste overordnede, hører med i Domkirkens stab og vil være en faglig resurs for integrering av fremmedkulturelle i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand. Det er etablert en styringsgruppe for stillingen som finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd.

Visjon for kirkens internasjonale fellesskap
 Å virkeliggjøre Jesu ord: «Jeg var fremmed og dere tok imot meg» (jf. Matt 25,35b).

 

Hovedmålsettinger

 • arbeide for å skape møtesteder med diakonal profil for flyktninger og asylsøkere
 • gi tilbud om åndelig fellesskap til fremmedspråklige, hvor nordmenn og mennesker med utenlandsk bakgrunn sammen har ansvar
 • fremme flerkulturell forståelse og positive holdninger til mennesker med utenlandsk bakgrunn
 • være en bro som fører mennesker av ulik nasjonalitet inn i Kristiansands lokalmenigheter
 

 

Arbeidsoppgaver:

 • drifte, videreutvikle og nyskape tiltak som fremmer integrering av innvandrere i samfunn og kirke (p.t. Kulturkafé, Velkomstsenteret, Middag og bibel)
 • kontakt med migrantmenigheter og andre religiøse grupper i Kristiansand med stor innvandrerandel
 • regelmessige gudstjenester og andre samlinger i prostiets menigheter
 • samtaler/sjelesorg
 • kontakt med innvandrerorganisasjoner, offentlige myndigheter og andre som arbeider med innvandrere

Kvalifikasjoner:

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • diakonal og internasjonal erfaring
 • evne til strategisk tenkning og til å motivere andre
 • god relasjonell kompetanse og erfaring fra nettverksbygging
 • evne til å arbeide selvstendig og trives med nybrottsarbeid
 • fleksibel og utviklingsorientert
 • gode språkkunnskaper i engelsk

Vi tilbyr:

 • lønn i stillingskode 1465 Spesialprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • veiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiansand
Publisert 2019-11-05
Søknadsfrist 2019-12-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger