Sjømannsprest / daglig leder i København

Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er et sosialt møtested, kulturelt samlingspunkt og en nærværende kirke for de om lag 10.000 nordmenn som bor i området. 2000 av disse er studenter. Kong Haakons kirke er en tradisjonell og diakonal sjømannskirke, og som stod ferdig i 1958. Kirken har et leseværelse, bibliotek, festsal, gymsal og kirkerom. Disse rommene fylles flere ganger i uken gjennom jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturarrangementer og sosiale sammenkomster for alle generasjoner. Den norske kolonien er mangfoldig - men vi ser flest barnefamilier, studenter og pensjonister. Vi har også et omfattende oppsøkende arbeid på skip, sykehus og på hjemmebesøk. Arbeidet er variert og allsidig. Som ansatt får en brukt både sine praktiske, kreative og faglige evner. Vi arbeider både i team og selvstendig, og synes er viktig med raushet, trygghet og fleksibilitet.

Trives du med menighetsarbeid og møter med enkeltmennesket? Her vil du finne en raus menighet, og bli en del av et voksende arbeid med god oppslutning. Det finnes mange muligheter for utvikling av kirkens arbeid, der fokuset blant annet er på å skape en nærværende, omsorgsfull og oppsøkende kirke. I København får du bli kjent med fastboende og tilreisende nordmenn, med studenter og den eldre generasjonen som ønsker å få en smak av det tradisjonsrike kirkelivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede Sjømannskirkens gudstjenestearbeid i København og i Danmark for øvrig. 

  Lede Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet i Danmark, der sjelesorg og sykebesøk inngår.

  Kirkelige handlinger i samarbeid med sjømannsprest/kapellan. 

  Videreutvikle visjon- og strategiarbeidet lokalt.

  Stabs- og personalledelse.

  Bidra sammen med staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet.

  Styrke og videreutvikle eksisterende møteplasser i Danmark.

  Arbeid inn mot næringsliv, beredskap og økumenisk virksomhet. 

  Les mer om kirken på København sine websider.

Kvalifikasjoner:

 • Ordinert prest i Den norske kirke.

  Bred erfaring fra prestetjeneste er ønskelig. 

  Erfaring fra ledelse av team og evne til å lede teamet mot felles mål. Annen ledererfaring vil telle positivt.

  Grunnleggende økonomiforståelse, og ha erfaring med administrative oppgaver.

  Førerkort kl. B.


  Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken. 

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å ha et strategisk blikk på driften, og evner å justere deg etter trendene samtidig som kirkens særpreg blir ivaretatt. 

  Du evner å skape tillit rundt deg, og er trygg i deg selv som sjømannsprest og leder. 

  Du er en lagsspiller og relasjonsbygger som evner å motivere stab og frivillige i en aktiv norsk menighet i Danmark, og få det beste ut av hver medarbeider. 


  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen til å søke!

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

  Diverse andre forhold

  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.

  Reiser du ut med familie og ektefelle/registrert partner ønsker å jobbe i Sjømannskirken, ber vi vennligst å legge ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.

  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.

  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.

  Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).

  Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utstasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.

  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

  Gode og utvidete forsikringsordninger.

  Arbeidsveiledning, ABV.

  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.

  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

   

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i København, med utfyllende informasjon om kirken. Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted København
Publisert 2019-11-12
Søknadsfrist 2019-11-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger