Vertskap i København

Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er et sosialt møtested, kulturelt samlingspunkt og en nærværende kirke for de om lag 10.000 nordmenn som bor i området. 2000 av disse er studenter. Kong Haakons kirke er en tradisjonell og diakonal sjømannskirke, og som stod ferdig i 1958. Kirken har et leseværelse, bibliotek, festsal, gymsal og kirkerom. Disse rommene fylles flere ganger i uken gjennom jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturarrangementer og sosiale sammenkomster for alle generasjoner. Den norske kolonien er mangfoldig - men vi ser flest barnefamilier, studenter og pensjonister. Vi har også et omfattende oppsøkende arbeid på skip, sykehus og på hjemmebesøk. Arbeidet er variert og allsidig. Som ansatt får en brukt både sine praktiske, kreative og faglige evner. Vi arbeider både i team og selvstendig, og synes er viktig med raushet, trygghet og fleksibilitet.

Trives du med å lage mat fra grunnen av til mange personer? Vi ser etter deg som
trives med matlaging, er selvstendig og holder oversikten, og samtidig evner å
skape gode relasjoner til både kolleger og besøkende. Ser du verdien av å kunne
gjøre dette i en kirkelig sammenheng? Sjømannskirken i København er en klassisk
sjømannskirke, og dette er en klassisk "husmor-stilling" slik mange
kjenner fra tidligere. Da handler det om å innby til et fellesskap der norsk
tradisjonsmat, vafler og kaker blir en viktig ramme rundt.

Arbeidsoppgaver:

 • Det meste av oppgavene er knyttet til kjøkkenet, med forberedelse, tilbereding og servering av mat. Det går i vafler og kaker i det daglige, kveldsmat hver torsdag, og middag til 60-80 personer to ganger i måneden. I tillegg kommer større arrangementer som basar, jul og 17.mai. Mat er et felles ansvar i staben, der både de og frivillige bidrar, men det er vertskap som er motoren.

  Administrasjon (handling, rapportering, oppfyllelse av hygienekrav etc.).

  Bidra i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet, som for eksempel å ta i mot besøkende på kirken, bidra på gudstjenester med tekstlesing og annet, og bidra på arrangementer.

  Oppsøkende og diakonalt arbeid kan også være aktuelt. 

   Les mer om kirken på København sine websider.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra storkjøkken eller å lage mat til mange personer er ønsket, eventuelt formell utdanning innen mat.

  Erfaring fra det å jobbe med mennesker.

  Erfaring som frivillig eller ansatt i kirkelig sammenheng vil telle positivt. 

  Førerkort kl. B.

  Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke?

  At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.

  At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.

  At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.

  At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.

  At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.

  At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.

  At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor.

  Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen som søker!

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

   

  Diverse andre forhold
  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.

  Reiser du ut med familie og ektefelle/registrert partner ønsker å jobbe i Sjømannskirken, ber vi vennligst å legge ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.

  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.

  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.

  Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).

  Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utstasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.

  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

  Gode og utvidete forsikringsordninger.

  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.

  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen). 

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i København, med utfyllende informasjon om kirken.

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted København
Publisert 2019-11-12
Søknadsfrist 2019-11-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger