Forlagsredaktør

Verbum Forlag er en del av Det Norske Bibelselskap. Organisasjonens formål er på felleskirkelig grunnlag «å utbre Den hellige skrift». Bibelselskapet har siden det ble grunnlagt i 1816 oversatt og utgitt de mest brukte norske bibeloversettelsene. I tillegg til bibler gir Verbum ut bøker og andre produkter med mening og dybde, til livshjelp og troshjelp.

Har du et levende engasjement for kristen litteratur? Vil du være med og lage bøker som kan nå bredt ut i kirke og samfunn? Vi søker en forlagsredaktør som ønsker å utvikle bøker til tro og livshjelp for lesere i alle aldre.

Stillingen er en 100 prosent fast stilling og inngår i forlagets stab med forlagssjef, forlagsredaktører, rettighetsredaktør og markedssjef. Vi søker en dyktig, nøyaktig og effektiv person som både er selvstendig og arbeider godt sammen med andre.

Vi ønsker at du:

  • har utdanning på mastergradsnivå i nordisk språk, litteraturvitenskap, idehistorie, teologi eller andre relevante fag
  • har erfaring fra arbeid med bokproduksjon
  • kjenner norsk kirke- og kristenliv godt
  • har god kjennskap til kirkens arbeid med trosopplæring for barn og unge
  • har sikker språksans, litterær stilsans og vurderingsevne
  • har teft for gode manus og kan utvikle dem til å bli gode bokprodukter
  • har kjennskap til publisering av tekster i digitale medier
  • arbeider raskt og effektivt i perioder med høyt arbeidspress

Som person er du kreativ og nytenkende, iderik og fokusert på målgrupper, fleksibel og åpen for innspill fra andre.

Som medarbeider i Bibelselskapets forlag stilles det krav til lojalitet mot Bibelselskapets formål. Vi kan tilby gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse, ryddig arbeidstid, gode kontorlokaler og lønn etter avtale. Arbeidssted er Bibelselskapets lokaler i Oslo sentrum. Spørsmål om stillingen kan rettes til forlagssjef Hans Johan Sagrusten (hjs@bibel.no) eller generalsekretær Paul Erik Wirgenes (pew@bibel.no).

Søknad med CV sendes til gs@bibel.no innen 3. desember.

Arbeidsgiver Bibelselskapet
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-11-18
Søknadsfrist 2019-12-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Bibelselskapet

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger