Kyrkjelydspedagog / trusopplærar

Storfjorden kyrkjelege fellesråd sitt området er sokna runde Storfjorden på Sunnmøre, kjend for den ville og flotte naturen, dei mange historiske fjellgardane, lokalsamfunn med varierte aktivitetar og merkevarer, turistbygda Geiranger, Stordal og Stranda med sine ski- og alpinanlegg. Alle bygdene og sokna har sitt særpreg, og innbyggjarane bidreg med stort engasjement og frivillig arbeid. Storfjorden kyrkjelege fellesråd vil frå nyttår 2020 bestå av 6 sokn med omlag 7200 innbyggjarar. Det vil vere om lag 10,5 årsverk fordelt på 14 personar i fellesrådet, og 3 prestar. Fellesrådet sitt hovedkontor vert i Stranda.

Har ledig 30 % stilling som kyrkjelydspedagog / trusopplærar
Kyrkjelydspedagogen/trusopplærar vil saman med trusopplærarane gå inn i  trusopplæringsarbeidet i alle sokna i fellesrådet sitt område etter vedteken trusopplæringsplan. Dei fleste av tiltaka vert utførde i kyrkjene og i nært samarbeid med desse og med sokneprest.
Stillinga er fleksibel og du får stor fridom til å planleggje arbeidstida di sjølv. Høve til å kombinere med andre ledige stillingar i fellesrådet, eller med anna arbeid.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Leie og gjennomføre saman med kollegaer og frivillige ulike trusopplæringstiltak for aldersgruppa 0-13 år
 • I samarbeid med stab bidra inn i det øvrige kyrkjelydsarbeidet for born og unge.

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som kyrkjelydspedagog
 • Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også verte vurderte. Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og ungdom.
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale mediar i arbeidet
 • Den som vert tilsett, må framlegge tilfredsstillande politiattest etter Kyrkjelova § 29.
 • Du må vere medlem av Den norske kyrkje.
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

Personlege eigenskapar:

 • Hjarte for trusformidling til barn og unge
 • God formidlingsevne og ønske om å formidle bodskapen om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og drifte ulike aktivitetar og tiltak
 • God relasjonsbygger
 • Kreativ og nyskapande
 • God evne til å arbeide sjølvstendig og under leiing/ rettleiing i team

Vi tilbyr:

 • Ein god og triveleg arbeidsplass og samarbeid i team.
 • Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver med høve til fagleg og personleg utvikling
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjonar i kyrkjeleg undervisningsstilling
 • Løn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 •  

 • Anna

 • Tilsettinga skjer med Storfjorden kyrkjelege fellesråd som arbeidsgjevar, og med sokna i Stranda og Fjord kommunar som arbeidsområde.
 • Kontorstad Stranda kyrkjekontor.
 • Du må trivast med ein del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres etter avtale
 • Du kan verte pålagt av arbeidsgjevar å ta utdanning /kurs / fagleg oppdateringar om du manglar formell utdanning.
Arbeidsgiver Storfjorden Kyrkjelege Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stranda
Publisert 2019-11-22
Søknadsfrist 2019-12-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Storfjorden Kyrkjelege Fellesråd
Stranda
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger