Internatleder

Hurdal Verk folkehøgskole ligger i naturskjønne omgivelser i Hurdal, 4 mil nord for Gardermoen. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har 119 internatelever og 20 ansatte. Skolen brukes også til selskap, kurs, konferanser og leirvirksomhet i løpet av hele året.

Siden vår nåværende internatleder går av med AFP, ønsker vi å ansette en ny medarbeider som kan være en positiv bidragsyter inn i fellesskapet.

Internatleder har ansvar for elevenes ve og vel i internatsammenheng. Dette innbefatter blant annet elevsamtaler, oppfølging av enkeltelever og elever som er syke.

Internatleder har det overordnede ansvar for alt renhold, herunder også organisering og opplæring av elever. I samarbeid med vaktmester, har internatleder ansvar for at internatet og fellesrom er riktig utstyrt.

Den som tilsettes vil også ha ansvar for oppfølging av eksterne arrangement som er på skolen. Det følger budsjettansvar med stillingen.

Internatleder er en del av lederteamet og møter i pedagogisk forum og personalråd i tillegg til administrasjonsråd. Sosialpedagogisk arbeid som tilsyn vil også være en del av stillingen. Den som tilsettes må være forberedt på å ha morgenandakter.

Vi er på utkikk etter en person som har minimum treårig relevant høyskoleutdanning, og som har et genuint ønske om å være del av en stab som skal virkeliggjøre skolens visjon: «Dyktiggjøre for livet – forberede for evigheten».

Tidligere erfaring fra arbeid i folkehøgskolen kan bli vektlagt.

  • 100% stilling
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtaler med VIRKE.
  • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Det er boplikt til stillingen.

Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og delta i arbeidet ut fra skolens verdigrunnlag.

Tilsetting fra 1.5.2020

Søknadsfrist 31.12.2019.

Spørmål om stillingen kan rettes til rektor John Petter Stangeland på epost jp@hvf.no

Søknaden sendes sammen med CV

På e-post til post@hvf.no

Eller med post til

Hurdal Verk folkehøgskole
v/John Petter Stangeland
2090 Hurdal

Arbeidsgiver Hurdal Verk folkehøgskole
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Hurdal
Publisert 2019-12-09
Søknadsfrist 2019-12-31
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Hurdal Verk folkehøgskole

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger