Sommertjeneste

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har kompetanse på krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og familierådgivning, og finnes på alle kontinenter. Sjømannskirkens visjon er å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. I løpet av et år har Sjømannskirken omkring 900.000 møter med mennesker over hele verden og har et årlig budsjett på drøyt 200 millioner kroner. Hovedkontoret til Sjømannskirken har helt siden starten i 1864 lagt i Bergen.

Klar for en annerledes sommer?
Ønsker du å fylle ferien din med meningsfylt frivillig arbeid og samtidig oppleve en annen del av verden?
Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere til å gå inn når de fast ansatte har ferie. Kan du tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer ved en sjømannskirke, er du velkommen til å søke sommertjeneste. I sommertjenesten må du være forberedt på å gå inn i mange ulike oppgaver, deriblant det å delta på gudstjenester eller holde en liten andakt. Vi forventer 38 timers arbeidsuke, normalt fordelt på fem dager per uke. Det er mulig å ha med familie ut, så fremt de enten klarer seg selv eller har noen som kan passe på dem mens du jobber. Størrelsen på tilgjengelig bolig kan også være en begrensende faktor.
Perioden vil variere avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker først og fremst frivillige som kan arbeide fire uker eller lenger innenfor tidsrommet fra ca. 15. juni til ca. 25. august.

Sommeren 2020 vil vi også sende ut  noen nattevandrere til Kypros og Mallorca. Som nattevandrer deler man ut vann og snakker med ungdom. Dette arbeidet foregår hovedsakelig fra kl. 23.00 - 04.00 hver natt. Vennligst skriv i søknaden om du kan være interessert i å være nattevandrer, og ta kontakt med Hilde Iren Lossius på e-post for mer informasjon om dette.

I søknaden ønsker vi at dere angir:

 • Hvorfor du/dere ønsker sommervikariat
 • Beskriv erfaring fra kirkelig sammenheng.
 • Hvilken periode du/dere kan gjøre tjeneste i (fra-til-dato)
 • Hvilke type oppgaver du/dere helst ønsker, og hvilke dere ev. ikke ønsker.
 • Ønske om tjenestested.
 • Referanser både fra jobb og ev. fra kirke/menighet (jobb el. frivillig).
 • Dersom du reiser med familie, skriv barnas alder i søknaden
  NB! Alle må sende inn søknad elektronisk for å komme i betraktning for sommertjeneste 2020.Søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi har mest behov for assistanse innenfor hovedfunksjonene som vertskap og diakonal medarbeider. Likevel må den frivillige først og fremst kunne fylle flere ulike funksjoner, fremfor fastsatte stillinger. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:
 • Vertskaps funksjon og leseværelse vakter.
 • Arrangering av ulike tilstelninger.
 • Forkynnelse og andre kirkelige handlinger.
 • Matlaging
 • Diakonale oppgaver
 • Div. praktiske oppgaver
 • Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.

 • Steder for sommertjeneste vil variere fra år til år avhengig av behovene på de ulike kirkene, som er det vi tar utgangspunkt i når vi plasserer vikarene. Vi regner med å totalt sende ut mellom 40 og 60 sommervikarer i 2020.

Kvalifikasjoner:

 • Lyst til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en kirke.
 • Ønske om å arbeide som frivillig på en sjømannskirke.
 • Glede av å omgås alle slags mennesker.
 • Lett for å skape kontakt.
 • Erfaring fra kirkelig og menighetsbyggende arbeid.
 • Bilsertifikat (kl. B).

Personlige egenskaper:

 • Diverse andre forhold:

  Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30.

  Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Sjømannskirken dekker losji (bolig/hybel står til disposisjon) kostgodtgjørelse (91 kr dagen) og et lite honorar (214 kr dagen). Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for den som har sommertjeneste (vi dekker ikke reisekostnader for ev. medreisende familie). Reiseforsikring for den frivillige blir dekket av Sjømannskirken.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-12-11
Søknadsfrist 2020-02-02
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger