Praktikant

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har kompetanse på krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og familierådgivning, og finnes på alle kontinenter. Sjømannskirkens visjon er å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. I løpet av et år har Sjømannskirken omkring 900.000 møter med mennesker over hele verden og har et årlig budsjett på drøyt 200 millioner kroner. Hovedkontoret til Sjømannskirken har helt siden starten i 1864 lagt i Bergen.

Har du lyst på internasjonal erfaring i et trygt miljø? Jobbe i en norsk kirke i utlandet et år? Lære mer om bl.a. trosopplæring og diakoni? Da tror vi at Sjømannskirken har stillingen for deg! Sjømannskirken søker etter praktikanter for året 2020/2021.

Praktikantåret vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en sjømannskirke, og gi verdifull erfaring i menighetsarbeid. Praktikantene veiledes av daglig leder og inngår i den ordinære staben ved kirken. De får varierte oppgaver og inkluderes i sjømannskirkens daglige gjøremål. Det vil være mye praktisk arbeid, og mange av oppgavene har et diakonalt preg.
Sjømannskirkens praktikanter vil få praksis og noe undervisning innen temaene trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid i en kirkelig sammenheng. Et viktig tema er også diakoni og hvordan Sjømannskirken møter mennesker. I løpet av året som praktikant blir det lagt opp til besøk ved en annen sjømannskirke, deltakelse på konfirmantleir, samt deltagelse på organisasjonens medarbeidersamling.
Arbeidskontrakten varer fra 25. august 2020 til 24. august 2021, inkl. ferie. For skoleåret 2020/2021 trenger vi antagelig praktikant ved flg. kirker: København, Belgia, Rotterdam, London, Berlin og Paris . Med forbehold om endringer.

Har du lyst til å søke på stillingene? Beskriv deg selv i søknadsteksten, og ta også med noe om disse punktene:- kirkelig bakgrunn og erfaring- motivasjon for praktikanttjeneste i Sjømannskirken- erfaringer fra jobb eller frivillig arbeid som kan være nyttig i denne sammenhengen- evt. ønske om sted for praktikanttjenesten.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil variere noe fra kirke til kirke. Møter med mennesker står i fokus alle stedene, samt miljøskapende- og menighetsbyggende arbeid. Blant oppgavene ellers kan nevnes:
Kjøkkenarbeid og andre praktiske oppgaver.
Barne- og ungdomsarbeid og evt. studentarbeid.
Vertskap ved kirken (ta i mot og prate med besøkende).
Besøkstjeneste (syke, eldre etc.).
Informasjonsarbeid og annet kontorarbeid.
Delta i det menighetsbyggende arbeidetet ved kirken sammen med øvrig stab.

Selv om praktikantene har sine avgrensede arbeidsområder, er det en forutsetning at alle går inn i teamarbeidet ved kirken og gjør de oppgaver det er behov for. Praktikanten går inn i vaktordning på lik linje med de andre i staben. Arbeidstiden ved en sjømannskirke kan være lang og uregelmessig. Normalarbeidsuken er på 38 timer fordelt på fem dager i uken.
Les mer om Sjømannskirken på våre hjemmesider.

Kvalifikasjoner

Helst ett års sammenhengende erfaring fra arbeidslivet.
Erfaring fra menighetsarbeid som frivillig eller ansatt. 

Personlige egenskaper

Utadvendt og selvstendig.
Nysgjerrig på andre mennesker og god til å lytte.
Tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler du ikke behersker så godt.
Vant til praktisk arbeid.
God arbeidskapasitet og villig til å stå på ekstra i perioder.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Fleksibel.
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

 Diverse andre forhold:Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.

Vi tilbyr
Godtgjørelse på kr 9 000 per måned brutto.
Innenfor kontraktsperioden gis det anledning til å ta ut fem ukers ferie med godtgjørelse og en uke avspasering.
Fri utreise og hjemreise etter ett år, dersom kontrakten brytes, må praktikanten betale hjemreisen selv.
Fri møblert hybel/bolig.
Flyttegodtgjørelse med inntil kr 2 000,- inklusiv forsikring hver vei (overvekt fly).
Trygd- og forsikringsordninger, dekkes av Sjømannskirken. Medlemskap i norsk folketrygd.
Pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse (den ansatte trekkes 2 %).
Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 mnd.

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-12-11
Søknadsfrist 2020-02-02
Stillingstype Praktikant
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger