Daglige ledere i 2 menigheter

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 250 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 62 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.
Beskrivelse

* Paulus og Sofienberg, 100%
* Torshov og Lilleborg, 100%

Om stillingene

Kirkelig Fellesråd i Oslo har ledig to 100 % stillinger som daglig leder i menighet, i Paulus og Sofienberg menighet og i Torshov og Lilleborg menighet. For mer informasjon om de enkelte menigheter gå direkte inn på deres nettside.

Vi søker en handlekraftig og samlende leder som skal ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av menigheten. Dette innebærer et overordnet ansvar for personell, økonomi, aktivitet og HMS.
Daglig leder samarbeider med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens aktiviteter.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som kan bygge team og inspirere ulike profesjoner som kirkemusikere, diakoner og undervisningsledere. Du må ha blikk for helhet og detaljer, og du må ha evne til langsiktig planlegging og å ta ting på sparket.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

* Personalledelse
* Økonomiforvaltning og styring
* Daglig leder for menighetsrådets virksomhet herunder sekretærfunksjon med ansvar for saksbehandling
* Oppfølging av kirkebygg og kontorer
* Ansvar for at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer
* Ansvar for at godt samarbeid både internt og eksternt utvikles og videreføres

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
* Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
* Lederutdanning-/erfaring er ønskelig
* Organisasjonserfaring er ønskelig
* Gode samarbeidsevner
* Strukturert med god orden
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Ansvarlig
* Handlekraftig
* Endringsvilje
* Kommunikasjonsevner
* Inspirerende
* Helhetstenkende

Særskilte krav

* Medlemskap i Den norske kirke
* Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)

Vi tilbyr

* Lønn i henhold til tariffavtale
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
* Fleksibel arbeidstid

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/463

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-12-17
Søknadsfrist 2020-01-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger