Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket/menighetspedagog

Helgerud menighet er en ivrig, åpen og livlig menighet. Kirken fylles ukentlig av ulike kor for små og store, søndagsskole, familiemiddag, speidere, eldretreff, ungdomsklubb m.m. og mange frivillige deltar aktivt. Helgerud kirke er en arbeidskirke fra 1982 med høyt aktivitetsnivå, bygget som konsertkirke. Soknet har ca. 6700 medlemmer. Les mer om menigheten på: https://www.helgerud-menighet.no/ Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Vår menighetspedagog skal ha permisjon og vi søker en vikar i hennes fravær. Stillingen er todelt.

Vi ønsker primært en medarbeider som både kan fylle en 60% trosopplæringsstilling, samt en 20% stilling rettet mot arbeid med ensomme eldre. Men vi er også åpne for søkere som ønsker deler av stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte i menigheten i samarbeid med stab og frivillige, forankret i menighetenes trosopplæringsplan
 • Planlegge, promotere, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • Ansvar for koordinering og gjennomføring av arbeid med ensomme eldre (20% del av stillingen)
 • Delta i gudstjenestelivet, særlig med fokus på barn og unge
 • Budsjettansvar for barnearbeid og trosopplæring
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Musikalsk kompetanse er en fordel
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.
Personlige egenskaper
 • Hjerte for barn og unge
 • God formidlingsevne og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og drifte ulike aktiviteter og tiltak
 • Vi ønsker deg som er kreativ og nyskapende
 • God evne til å arbeide selvstendig og under ledelse/ veiledning i team og til å motivere deg selv og andre.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En inspirert stab som liker å prøve ut nye ting, og en engasjert menighet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum.
 • Faglig støtte/mentorordning for nyansatte
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Helgerud menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
 • Oppstart så snart som mulig. Ett års engasjement.
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2020-01-07
Søknadsfrist 2020-01-23
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger