Kapellan i Modum

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
  Stabsmøter
  Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
  Delta i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme
  Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.

 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en motivert kapellan som har hjerte for barn og unge                   

 • Vi søker etter en kapellan som vil formidle til folk i alle aldre og levendegjøre menighetens visjon                                                                                                                                  

 • Vi søker en selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft                                                                                                                                                                         

 • Vi søker en kapellan med vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige 

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
  Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
  Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Åmot
Publisert 2020-01-02
Søknadsfrist 2020-02-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger