Sokneprest i Nore, Uvdal og Tunhovd

Vår sokneprest har fått ny stilling i Tunsberg bispedømme og vi søker etter en ny sokneprest som ønsker å leve det gode liv i Nore. 

Nore, Uvdal og Tunhovd sokn er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune, den øverste kommunen i Numedal.
Det gamle senteret Nore der prestegården ligger, er midtveis mellom Kongsberg
og Geilo. Nore og Uvdal kommune er vidstrakt, og strekker seg langt inn på
Hardangervidda. Her er gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter.
Folketallet i kommunen er 2540, hvorav 2170 er medlemmer i Den norske kirke.
Det er et stort antall hytter i kommunen og betydelig turisme. Kommunens
administrasjonssenter ligger på Rødberg. De økonomiske og sosiale forhold i
kommunen er jevnt over gode. Det er 3 barnehager i kommunen, 4 barneskoler og 1
ungdomsskole. Skolestrukturen er i endring. Numedal Videregående skole ligger
på Norefjord. I likhet med resten av Numedal er det et stort antall bygninger
fra middelalderen, hvorav 2 stavkirker. Kommunene markedsfører Numedal som Middelalder
dalen, og i uka omkring Olsok arrangeres middelalder uka med et omfattende
kulturprogram.
Det er 3 sokn: Nore(1189 medl.), Uvdal (835) og Tunhovd (142). Det er 4
ordinære menighetskirker og 2 stavkirker eid av Fortidsminneforeningen. Nore og
Uvdal stavkirker fra slutten av 1100-tallet, Nore og Skjønne kirker fra
1880,Uvdal fra 1893 og Tunhovd fra 1945. Bergtun omsorgssenter på Rødberg har
regelmessige andakter og nattverdgudstjenester.
De siste årene har det vært satset på Sprell levende gudstjenester i Skjønne
kirke. Gudstjenestene er 8 ganger i året felles for alle sokn - noe som har
betydd mye for nattverddeltagelsen og kontakten med barnefamiliene.
Menighetslivet bærer preg av folkekirkelige tradisjoner. Oppslutningen om dåp
og konfirmasjon er høy.
I Uvdal er en liten Pinsemenighet, og nær Rødberg har Det Evangelisk Lutherske
Kirkesamfunn regelmessige gudstjenester. Samarbeidet på felleskirkelig basis er
godt.
Menighetene betjenes av sokneprest, menighetsprest lønnet av FR, organist,
kirkeverge, fire kirketjenere og sekretær. Kirkekontoret på Rødberg er felles
kontor for alle sokn og for Nore kirkelige fellesråd. Kongsberg prosti er et
langstrakt prosti som strekker seg helt fra Hvittingfoss i syd til Tunhovd i
Nord. Det er i alt 10 prester i prostiet, og man har månedlige samlinger hos
prosten i Kongsberg.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
  Holde regelmessige andakter på institusjoner.
  Ansvar for konfirmantarbeidet.
  Være en positiv pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet
  Ansvar for kontakten med skolene
  Medlem av Nore menighetsråd
  Lede gudstjenesteutvalget
  Delta i stabs- og samarbeidsmøter
  Delta i gjeldene beredskapsordning i Tunsberg bispedømme

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning:Teologi/Livssynsfag
  Utdanningstittel: Cand theol. eller tilsvarende med praktikum  

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
  Vi søker en prest med evne til å samarbeide, samle og inspirere ansatte og frivillige i deres tjeneste
  Kreativ og utadvendt væremåte og evne til god kommunikasjon
  Erfaring fra arbeid med barn og unge
  Interesse for et levende og variert gudstjenesteliv
  Evne til fleksibilitet og raushet i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA's regulativ
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldene regulativ
  Til lønnen komme særlige regulativmessige godtgjørelser                                                                                                                                                                                             Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

  Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for presteskapet.
  Presteboligen kan stilles til disposisjon og ligger vakkert til ved Norefjorden med 1 km til Nore kirke, 13 til Skjønne kirke, 16 til Rødberg, 28 til Uvdal kirke og 45 km til Tunhovd kirke. Presteboligen er fra 1836, er i god stand, og ligger like ved Nore stavkirke. Til boligen hører et stabbur og et uthus med to garasjer, vedskjul og boder. Boligen har i 1. etasje kjøkken, 2 stuer, soverom, 2 WC, 1 bad og tidligere prestekontor. I 2.etg. er 4 soverom, bad, stor gang og kott. Oppvarming skjer ved elektrisitet og ved. Husets totale grunnflate er på 198 m2. Hagen er bra opparbeidet, med plen og bærbusker. Soknepresten har fiskerett i fjorden. Det er også lysløype rett ved prestegården.

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rødberg
Publisert 2020-02-06
Søknadsfrist 2020-02-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger