Kapellan i Nedre Eiker - 2 gangs utlysning

Nedre Eiker menighet gir mulighet for en allsidig prestetjeneste. 

Nedre Eiker søker etter en ny kapellan som trives med arbeid blant barn- og unge i en aktiv
menighet med en stor stab. Menigheten ønsker seg en prest som har lyst til å bygge menighet og som er glad i mennesker.
 
I Nedre Eiker og Mjøndalen er det ca. 25.000 innbyggere, av dem bor ca. 14.200 bor innenfor
Nedre Eiker sokns grenser, rundt 9700 er medlemmer i Den Norske Kirke. I 2020
blir Nedre Eiker, Svelvik og Drammen slått sammen til en kommune og et prosti.
Nedre Eiker har utviklet seg til å bli et regionalt handelssenter og med korte avstander til
alle service-tilbud. Tog og bussforbindelser til Drammen, Oslo, Hokksund og
Kongsberg er gode. Det er kort vei til skog og mark og utallige turmuligheter.
Drammenselva renner forbi og gir mulighet for båt- og badeliv. Det er 3
barneskoler og 2 ungdomsskoler i soknet. Kommunen prioriterer barn og unges oppvekstsvilkår
gjennom ulike tilbud innen kultur og idrett.
Den kirkelige geografien har stor frikirkelig virksomhet, og det er et godt
økumenisk fellesskap med en årlig felles gudstjeneste og pastorfellesskap. Vi
har en høy andel flerkulturelle i vår bygd, og menigheten ønsker gjennom
diakonale tiltak å styrke tilhørigheten til menigheten og bygda.
 
Nedre Eiker menighet har visjonen:" En glede for hele folket!". Vi ønsker at vårt arbeid
skal forankres i denne visjonen. Menighetsråd og stab har utarbeidet 2
satsingsområder: Gudstjeneste og rekruttering. Dette arbeidet vil vi ha fokus
på videre.
Soknet har i dag følgende ansatte: Sokneprest, kapellan, kateket, kantor, diakon,
menighetssekretær, menighetsforvalter, kirketjener og trosopplærer. I
tillegg er det 2 kirkegårdsansatte og en renholder.
 
Nedre Eiker kirke er en tømret langkirke fra 1860, det er sitteplass til ca. 380 mennesker. Kirken gjennomgikk
en omfattende renoverings- og fornyingsprosess i anledning 150 års- jubileet i
2010. Vi har derfor fått et
vakkert og funksjonelt rom i kirkekjelleren som brukes jevnlig. Soknet har i
tillegg to kapell og et bedehus. Det er gudstjeneste i hovedkirken hver søndag.
I tillegg er det ca.8 gudstjenester i året på Solberg kapell Fredtun. Nedre
Eiker kapell rett ved Nedre Eiker kirke blir i hovedsak brukt ved begravelser.
 
Menighetskontorene ligger i Nedre Eiker Menighetssenter som driftes av Nedre Eiker Menighetssenter
AS. De leier ut underetasjen til Nedre Eiker kommune som driver en to-avdelings
barnehage for 40 barn. Det er tett samarbeid med Mjøndalen sokn både med
gravferdsturnus, vigselsturnus, enkelte trosopplæringstiltak, sommerens
gudstjenester og korvirksomheten. For tiden er disse korene i virksomhet:
Mikrogospel, Soulchildren, Nedre Eiker TenSing (NETS) og Nedre Eiker kirkekor.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenestene fordeles likt mellom prestene.
  Kapellan inngår for tiden i en gravferdsturnus med de 4 prestene i Mjøndalen og Nedre Eiker.
  Kapellan har i sin prestetjeneste og i samarbeid med øvrige ansatte et særlig ansvar for barn og unge i menigheten gjennom trosopplæringsarbeid, konfirmantarbeid, skole-kirke samarbeid og ledertrening for ungdom fra 15-18 år
  Kapellan deltar p.t i ungdomsarbeid knyttet til i Nedre Eiker TenSing
  Kapellan deltar på menighetsbyggende tiltak i samarbeid med øvrige ansatte og frivillige
  Prestene i prostiet deltar i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme 
  Prosten organiserer prestetjenesten i tjenestedistrikt

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en motivert kapellan som har hjerte for barn og unge.
  Vi søker etter en kapellan som vil formidle til folk i alle aldre og levendegjøre menighetens visjon.
  Vi søker en selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft.
  Vi søker en kapellan med vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige.

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
  Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Krokstadelva
Publisert 2020-01-02
Søknadsfrist 2020-02-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger