Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kantor Eidsvåg menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er å Speile Guds himmel i jordnært liv.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 85% fast stilling som kantor, med arbeidssted for tiden i Eidsvåg menighet. Stillingen er ledig fra 01.07.2020.

Eidsvåg menighet ligger i Åsane prosti og har ca. 7600 medlemmer. Eidsvåg menighet ligger nord for Bergen sentrum i flotte omgivelser og med kort vei til fjord og fjell.

Eidsvåg kirke er en moderne arbeidskirke som de siste årene har blitt rehabilitert både ute og inne. Orgelet er fra 1982 og er levert av Paul Ott, Göttingen, 1982. Orgelet har 17 stemmer, fordelt på to manual og pedal. Helmekanisk spilletraktur og registratur. I tillegg har kirken et flygel. Kirkerommet er kjent for dens gode akustikk.

Eidsvåg menighet søker en kantor som sammen med lønnede og ulønnede medarbeidere har et ønske om å videreutvikle menigheten. Gjennom fortsatt samarbeid med gode ressurser i nærområdet ønsker vi at kantor bidrar til gjøre kirken synlig i nærmiljøet og har evnen til å bygge nettverk. Menigheten har et ønske om å styrke relasjonen til barn, unge og småbarnsforeldre og at de involveres i gudstjenestearbeidet. Staben består av sokneprest, kapellan, kirketjener, kantor, menighetspedagog, ungdomsarbeider og administrasjonsleder/frivillighetskoordinator.  Arbeidet er preget av tett samarbeid om mange arbeidsoppgaver og det gis rom for kreativitet og initiativ. Samtlige ansatte deltar i oppfølging av ulønnede medarbeidere.


Kantor vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd med administrasjonsleder i Eidsvåg som nærmeste overordnede

       

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sammen med andre tjenestegjørende og medvirkende
  Være en musikalsk leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet, og medvirke til å utarbeide kirkemusikk plan for menigheten i samarbeid med menighetsrådet
  Korarbeid
  Være en aktiv og kreativ deltaker i menighetsbyggende arbeid
  Planlegge og medvirke til møter, samlinger m.m
  Være tilrettelegger og bidragsyter til konserter og andre kulturaktiviteter i kirken
  Medvirke på institusjonsandakter i prostiet etter plan
  Søknadsskriving til prosjektmidler innenfor kirkemusikk

  Forpliktet i forhold til bemanningsplanen for kantorene

Kvalifikasjoner:

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for kantorer (annen relevant utdanning og praksis vil kunne bli vurdert)
  Fortrolig med ulike musikalske uttrykksformer
  Interesse for og erfaring fra menighetsbygging og særlig evne til å inkludere barn og unge i det kirkemusikalske arbeidet
  Interesse for og erfaring med korarbeid
  God på tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon
  Evne til å skape gode relasjoner til det frivillige musikklivet i soknet
  Være selvstendig og evne til å arbeide ryddig og strukturert
  Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
  Fortrolig med å bruke dataverktøy
   
  Arbeid ved høytider, helg og kvelder etter arbeidsplan ligger som forutsetning for stillingen. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
  Vi er opptatt av at våre ansatte bidrar til et positivt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor raushet og engasjementet er viktig for menighets- og stabsfellesskapet.
  Særskilte krav:
  o           Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill.

  o           Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr.

               Tjenesteordningen §5

  o           Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML §13.4

  o           Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven §29

  o           Søker må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

  Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
  o           Variert arbeid i positivt miljø

  o           Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse

  o           Ulykkes- og gruppelivsforsikring

  o           Bedriftshelsetjeneste

  o           Tiltredelse: 01.07.2020, eller etter avtale


  Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.


  Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder Vivian Endresen mob. 979 60 298, e-post: ve992@kirken.no og områdeleder i Åsane prosti, Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12 / mob.90 77 25 74, e-post: ar277@kirken.no.
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2020-01-03
Søknadsfrist 2020-01-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger