Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kantor Salhus menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er å Speile Guds himmel i jordnært liv.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 75 % fast stilling som kantor, med arbeidssted for tiden i Salhus menighet. Stillingen er ledig fra 01.07.2020.
Salhus menighet ligger lengst nord i Åsane bydel i Bergen, og grenser til Åsane og Eidsvåg menigheter.  Det kirkelige medlemstallet er nå ca. 6700. Menigheten omfatter de tre områdene: Salhus, Hordvik og Mjølkeråen/Morvik.
 
Salhus kirke er en hvitmalt teglsteinskirke fra 1924. Den har ca. 300 sitteplasser.  Her er det gudstjeneste hver søn.- og helligdag. Ca. en søndag pr. mnd. er det lovsangsgudstjeneste. Da er det rom for band, forsangergruppe, bønnevandring og anledning til forbønn. Det er også jevnlige familiegudstjenester, både med og uten breddetiltak. I tillegg er det søndagsskole stort sett hver søndag. Salhus kirke har et 17 stemmers orgel, bygget i 2014 av sveitsiske Metzler Orgelbau. Helmekanisk. Orgelet er i god stand. I tillegg har kirken et Schimmel piano fra 2009.
 
I tillegg til gudstjenestene i kirken er det enkelte gudstjenester på bedehusene i Hordvik og Mjølkeråen. Samarbeidet med bedehusene er godt. På bedehusene drives det også en del barne- og ungdomsarbeid og kirken leier bedehusene til skolegudstjenester og til enkelte barnehage/skole/kirketiltak. Kantor vil være en viktig aktør sammen med resten av staben i samarbeidet med skoler og barnehager.
 
Salhus menighet søker en kantor som sammen med lønnede og ulønnede medarbeidere har et ønske om å videreutvikle menigheten. Gjennom fortsatt samarbeid med gode ressurser i nærområdet ønsker vi at kantor bidrar til å gjøre kirken synlig i nærmiljøet og har evnen til å bygge nettverk.

Staben består av sokneprest, kapellan, kirketjener (50%), kantor (75%), menighetspedagog (75%), diakonimedarbeider (50%), ungdomsarbeider i et engasjement (50%) og administrasjonsleder i 100%.  Arbeidet er preget av tett samarbeid om mange arbeidsoppgaver og det gis rom for kreativitet og initiativ. Både prester, pedagoger og kantor deltar i oppfølging av ulønnede medarbeidere sammen med administrasjonsleder.
 
Kantor vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd med administrasjonsleder i Salhus som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:

 • - Være en musikalsk leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet og medvirke til å utarbeide kirkemusikk plan for menigheten
  - Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.
  - Planlegge og medvirke ved møter, samlinger mm.
  - Medlem av kirkemusikkutvalget
  - Dirigere menighetens kor, Con Spirito og bidra inn mot kirkens barnekor
  - Medvirke på institusjonsandakter i soknet
  - Være tilrettelegger og bidragsyter til konserter og andre kulturaktiviteter i kirken
  - Videreutvikle samarbeid med det lokale, frivillige musikklivet
  - Forpliktet i forhold til bemanningsplanen for kantorene.

Kvalifikasjoner:

 • - Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for kantorer (annen relevant utdanning og      praksis vil kunne bli vurdert)

  - Kreativ kirkemusiker med syn for ulike musikalske uttrykksformer

  - Interesse for menighetsbygging og særlig evne til å inkludere barn og unge i det
  kirkemusikalske arbeidet
  - Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  - Evne til å skape gode relasjoner til det frivillige musikklivet i soknet
  - Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
  - Fortrolig med å bruke dataverktøy

  Arbeid ved høytider, helg og kvelder etter arbeidsplan ligger som forutsetning for stillingen. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
  Vi er opptatt av at våre ansatte bidrar til et positivt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor raushet og engasjementet er viktig for menighets- og stabsfellesskapet.
   

  Særskilte krav:

  - Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøvespill og prøve i kordireksjon.

  - Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. Tjenesteordningen §5

  - Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML §13.4 -Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven §29

  - Søker må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

  Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
  - Variert arbeid i positivt miljø

  - Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse

  - Ulykkes- og gruppelivsforsikring

  - Bedriftshelsetjeneste

  - Tiltredelse: 01.07.2020, eller etter avtale

  Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.
  Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder i Salhus menighet, Kristi Elin Aadland, tlf. 55 36 22 41/ 47 27 15 45 e-post: ka365@kirken.no eller områdeleder i Åsane prosti, Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12 / mob.90 77 25 74, e-post: ar277@kirken.no.  
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2020-01-03
Søknadsfrist 2020-01-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger