Sokneprest i Aust-Nedenes prosti, 2. gang utlysning

Risør er kjent som Den hvite by ved Skagerak og ligger idyllisk mellom Kragerø og Tvedestrand. Byen er en av Nordens best bevarte trehusbyer. Kommunen har i underkant av 7000 innbyggere, et tall som øker betraktelig i sommer månedene. Risør har både kyst og innland og en koselig liten bykjerne som gir flotte turområder hele året. Risør har satset spesielt på kunst og kultur og ble kåret til Norges kultur-kommune i 2015. Risør har 3 store nasjonale/internasjonale festivaler, Risør Kammermusikkfest, Nordisk Kunsthåndtverks-marked Villvin og Risør Trebåtfestival. Kirken er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv, og Risør kirke er hovedarena for Risør kammermusikkfest og også en viktig konsertarena for lokale aktører og tilreisende musikere. I kommunen er det full barnehagedekning, flere barneskoler felles ungdomsskole og en videregående skole.

Vil du være prest i Kulturbyen Risør?
Kirken og menigheten er en aktiv del av byens yrende liv av lag, foreninger og menigheter.

 

Menighetens profil
I soknet er det 2 kirker: Risør kirke er en rikt utsmykket barokkirke fra 1647, Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879. Her er det også et menighetshus som var ferdig i 1992. Soknepresten har kontor sammen med resten av staben i Risør sentrum, like ved Risør kirke.

I staben er det i tillegg til kirkevergen 12 personer; to prester, tre kirketjenere/kirke-gårdsarbeidere som alle har 100% stilling, to organister (100 50%), trosopplærer (100%), en klokker (5%) og tre ansatte på kontorene med til sammen 120% stilling.

Det er utarbeidet en variert trosopplæringsplan med tiltak for alle aldersgrupper; 2-års sangkveld, 4-årsbok, 6-årsbok, Legoklubb, Tårnagenter, Spesialagenter, Pinsefest og Lys våken. Disse er ofte knyttet opp mot en familiegudstjeneste som kalles Supersøndag. Søndeled og Risør menighet og Frikirken har ungdomsarbeid i fellesskap. Ten In på Søndeled er populær klubb for ungdom fra 13 år.

Soknet har et aktivt menighetsliv. Det er godkjente trosopplæringsplan og diakoniplan og det er et stort frivillig engasjement.
Det er godt samarbeid med barneskolene, ungdomsskolen og barnehagene om julegudstjeneste og påskevandringer. Det lages en egen påskehage utenfor Risør kirke.. Kommunen har en egen institusjon og flere bofellesskap og antallet brukere er spesielt stort i forhold til kommunens størrelse. Det er et godt samarbeid med kommunens Habiliteringstjeneste om HEL-arbeidet.  

Menighetens satsingsområder og tiltak
Menighetene jobber bevisst med gudstjenesten og ønsker å få til et variert gudstjenesteliv med medvirkning av frivillige og konfirmanter.
Det er ønskelig at gudstjenesten skal være med å skape tilhørighet, spesielt ønsker vi flere barnefamilier  og ungdom inn i menighetens fellesskap.
Menigheten har et omfattende diakonalt arbeid, spesielt rettet mot psykisk utviklings-hemmede HEL-arbeid.
Det arrangeres egne gudstjenester før jul og påske på hverdager og det er HEL-gudstjeneste med gatefest for hele menigheten i august/september.
Kirken skal også være en synlig aktør i bybildet og i grendene.

Tiltak
Diakoni: HEL-arbeid med Simen, blomsterhilsen til jubilanter med besøk,
Barne- og ungdomsarbeid: Åpen barnehage, ungdomsklubben Ten In og dåpsopplæring med fase-aktiviteter. 
Tilhørighet og fellesskap: Temakvelder som " kirkeakademi"-kvelder, Kulturkveld med kommunens sang og musikk-krefter, Fellesskapskvelder med form likt en Alpha-kveld. "Den store kirkebasaren" med egen basarklubb.
Risør motettkor dirigeres av en av organistene og deltar ved gudstjenester og holder egne konserter.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

           

 

Arbeidsoppgaver:

 • holde gudstjenester med hovedvekt på Risør og Frydendal kirke
 • ha tjenesteuker med gravferd og vigsler i samarbeid med soknepresten på Søndeled og Gjerstad
 • sitte i Risør menighetsråd og fellesråd
 • ha beredskapsvakt
 • konfirmantundervisning i samarbeid med soknepresten på Søndeled
 • følge opp frivillige
 • delta i trosopplæringen og diakonalt arbeid
 • andakt på institusjon etter turnus
 • samarbeide med soknepresten på Søndeled om gudstjenester og annet menighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • evne til å jobbe i team
 • glad i gudstjenestearbeid
 • evne til å samarbeide med organisasjoner og andre kirkesamfunn
 • evne til å arbeide blant barn og unge
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555 
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 1, 4950 Risør
Publisert 2020-01-06
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger