Rektor | NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat akkreditert høgskole med fire campuser, to i Bergen, en i Oslo og en i Kristiansand. Høgskolen arbeider ut fra et kristent verdisyn, og har totalt 2700 studenter og 270 ansatte. Som verdibasert høgskole utgjør NLA Høgskolen et viktig alternativ i universitets- og høgskolesektoren.

For mer informasjon, se NLA.no


NLA Høgskolen har hatt en årlig studentvekst på åtte prosent de siste årene. Høgskolen tilbyr utdanning og utfører forskning og formidling innen et bredt spekter av fagområder. For å ta institusjonen videre søker vi etter en strategisk og klok leder som deler høgskolens verdigrunnlag.

Etter flere fusjoner og med pågående campusutvikling går NLA Høgskolen en spennende tid i møte. En viktig del av jobben vil handle om å gi en tydelig felles retning, skape entusiasme og samhold samt gode arbeidsvilkår for ansatte og studenter.

Rektor har det overordnede ansvaret for virksomheten, og skal sikre at NLA Høgskolen leverer faglig på utdanning, forskning og formidling. Rektor skal lede videreutviklingen av institusjonen og bidra til et positivt engasjement for virksomhetens formål både blant ansatte og hos relevante samarbeidspartnere. 

 Den rette kandidaten er en tydelig leder som kjenner sektoren og dens rammebetingelser godt. 

Stilling og arbeidssted

Rektor rapporterer til styret ved NLA Høgskolen. Stillingen er på åremål (4 år). Lønn etter avtale. Arbeidssted ved en av NLA Høgskolens campuser. 

Søknad

Søkere bes snarest og senest innen 15.01.2020 sende søknad med CV via visindi.no.

Aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag (høgskolens vedtekter og verdidokument er tilgjengelig på nla.no eller på forespørsel). I vurdering av søkerne vil dette sammen med erfaring, faglig kompetanse (ønskelig med førstekompetanse) og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

For spørsmål om stillingen kontakt Visindi AS ved Jon Gjerde på 958 44 394 eller Hege Solbakken på 911 04 141. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Arbeidsgiver NLA Høgskolen
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted campus Bergen, campus Kristiansand, campus Oslo
Publisert 2020-01-06
Søknadsfrist 2020-01-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NLA Høgskolen

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger