Gateprest

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon Stavanger er en av seks virksomheter i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. De andre er Rogaland A-senter, Vibemyr Skoleverksted, PAAHJUL sykkelverksted, Kirkens Bymisjon Haugalandet og Ventilene. Kirkens Bymisjon Stavanger har 21 ansatte, mer enn 500 frivillige og består av tiltakene Albertine, Enter Fritid, Gatejuristen, Gatepresten, Jobb1/ Salgskontoret Asfalt, Natteravnene i Stavanger sentrum, Josephines kafé, Tillitsperson og Bymisjonssenteret Sola.

Vi søker etter Gateprest i Stavanger 100% fast stilling, arbeidstid primært på dagtid, noe kveldsarbeid må påregnes.

Gatepresten skal være tilstede med tålmodig nærvær og legge til rette for inkluderende fellesskap for mennesker som lever i byen. Gatepresten skal formidle kirkens budskap slik at mennesker får mot til å leve og mot til å tro. Gatepresten skal gå inn i et veletablert arbeid og bl.a. ivareta og videreutvikle fellesskapene i Mandagsfrokosten og Torsdagsmiddagen, hvor mennesker blir møtt uten krav om endring.

Arbeidsområder

 • Avdekke og synliggjøre hvem som faller utenfor i byen
 • Oppsøkende og sjelesørgerisk arbeid i forhold til målgruppen
 • Ivareta og videreutvikle Mandagsfrokosten og Torsdagsmiddagen med tilhørende messer i St. Petri kirke i samarbeid med frivillige medarbeidere og ansatte i St. Petri og Domkirken menighet
 • Ansvar for ulike gjestebud gjennom året
 • Samarbeide med andre gatenære tiltak
 • Delta i og ta initiativ til samtaler om teologi og verdier knyttet til bymisjonens diakonale arbeid og ritualer
 • Legge til rette for at flere får frivillige oppgaver i fellesskapene
 • Samarbeide med kirkelige instanser om å løse diakonale utfordringer i byen vår

Kvalifikasjoner

 • Ordinert prest i Den norske kirke
 • Førerkort
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evnen til tålmodig nærvær og tåle å bli avvist
 • Erfaring med å møte mennesker i sårbare livssituasjoner
 • Interesse for å jobbe med gatenær fagutvikling teologisk og etisk
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe fleksibelt og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende prestejobb med varierte dager og faglige utfordringer
 • Gode, kompetente og engasjerte kollegaer og frivillige
 • Sterkt faglig og sosialt fellesskap i Kirkens Bymisjon, både lokalt og nasjonalt
 • Arbeidstid primært på dagtid, noe kveldsarbeid må påregnes
 • Lønns - og arbeidsbetingelser i henhold til tariffavtale (VIRKE)
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid
 • Forsikret tjenestepensjon gjennom SR-Bank (hybridpensjon)
 • Yrkesskadeforsikring

Den som tilsettes må kunne identifisere seg med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Virksomhetsleder Maggi Hatløy, maggi.hatloy@bymisjon.net.

Søknadsfrist: 31.01.2020.

Tiltredes: Snarest eller etter avtale. 

Arbeidsgiver Kirkens Bymisjon Stavanger
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkens Bymisjon Stavanger
Publisert 2020-01-09
Søknadsfrist 2020-01-31
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kirkens Bymisjon Stavanger
Kongsgata 48
4005 Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger