Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Ibestad sokn og Andørja sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest i Ibestad sokn og Andørja sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
 
Stillingen har Ibestad sokn og Andørja sokn som særskilte tjenestesteder og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.
 
Ibestad sokn tilsvarer øya Rolla. Ibestad kirke ligger vel 1 km fra Hamnvik sentrum.  Kirka er fra 1881, men kirkestedet er fra middelalderen. På Sørrollnes ligger (det privateide) Sørrollnes kapell. Andørja sokn tilsvarer øya Andørja, med kirke fra 1914 beliggende på Engenes.
 
Soknepresten inngår i et samarbeidsområde for prestetjenesten som består av sokna i Ibestad, Harstad og Kvæfjord kommuner, unntatt Sandtorg sokn i Harstad. Arbeidet utenom primærsokna kan tilpasses ut fra kompetanse og interesse, og vil i hovedsak være i Harstad by.
 
Menighetene har felles trosopplæringsplan, der noen tiltak blant ungdom skjer i samarbeid med resten av prostiet. Gjennomsnittlig de siste åra ligger antall gravferder på 22, dåp 10 og konfirmanter 14. Det holdes regelmessig gudstjenester/andakter på Ibestad sykehjem i Hamnvik.
 
Kirkekontoret ligger sammen med kommuneadministrasjonen i Hamnvik på Rolla.  Kommunens næringsliv er prega av havbruk, jordbruk og noe industri. Kommunen har full barnehagedekning og SFO-tilbud til alle elever i småskolen. Videregående skoler finnes bl.a. i Harstad og på Sjøvegan. Det er bygd ny skole i Hamnvik og det er en Montessoriskole i Åndervåg på Andørja. Det bygges nytt sykehjem i Hamnvik.
Fellesrådet har kirkeverge og kantor i halv stilling, og to halve stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider. For tida er der engasjert en trosopplærer i 20 % stilling
Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. Der er til sammen 11 menighetsprester, prost og ca. 50 øvrige ansatte.
  
Ibestad og Andørja menigheter tilsvarer Ibestad kommune, en øykommune i Sør-Troms med litt under 1400 innbyggere, fordelt på øyene Rolla og Andørja. Andørja er Nord-Europas mest fjellrike øy, med 14 topper over 1000 meter, mens Rolla er Norges mest vannrike øy, noe som bidrar til at friluftslivet står sterkt på disse øyene. De er forbundet med tunnel. Kommunen har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. Det er fergeforbindelse (40 min) mellom Sørrollnes (20 min fra Hamnvik) og Harstad, og hurtigbåtforbindelse fra Engenes til Finnsnes og Tromsø. Harstad/Narvik lufthavn Evenes og Bardufoss lufthavn sørger for flyforbindelse.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest
 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
  Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
  Krav om medlemskap i Den norske kirke.
  Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
  Ha evne til å inspirere og motivere
  Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
  Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
  Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
  Pensjonsinnskudd.
  Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.
  Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur.
  Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
  En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9450 Hamnvik
Publisert 2020-01-13
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger