Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Øverbygd sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Det er ledig stilling som sokneprest i Målselv sokn i Senja prosti.

Soknepresten i Øverbygd har Øverbygd sokn som tjenestested og Senja prosti 
som tjenestedistrikt. 

Vi søker etter en prest med gode samarbeids- og sosiale evner som kan bygge
videre på det folkekirkelige miljøet vi har i Øverbygd. Det er gode tradisjoner
i bygda med presten som en naturlig samarbeidspartner og også som symbolbærer. 

Øverbygd sokn er et av to sokn i Målselv kommune.  Soknet har ca. 1.600 av
kommunenes omlag 6800 innbyggere. Rundt 85% er medlemmer av Den norske kirke. 

Både Øverbygd og Målselv sokn er i utpreget grad folkekirkemenigheter, med stor
oppslutning om de kirkelige handlinger. Det er et godt samarbeid de to soknene
imellom, og sokneprestene tjenestegjør også i hverandres sokn etter utarbeidede
planer. Fellesrådsområdet betjenes ut over sokneprestene av kirkeverge,
konsulent, kantor, kateket og kirketjenere. Kirkekontoret er lokalisert i lyse
og trivelige lokaler på Bardufoss 

Målselv er en spredtbodd kommune med flere små sentre. Bardufoss er kommunenes
regionssenter og handelssentrum. Her ligger foruten kirkekontoret bl.a. den
videregående skolen og Bardufoss. Oslo ligger knappe 2 timers flyreise unna, og
samme avstand i tid er det med bil både nordover til Tromsø og sørover til
Harstad og Narvik. 

Holt og Skjold er som to av sentrene i Øverbygd sokn. På Holt ligger bl.a.
syke- og omsorgssenter, på Skjold en større militærforlegning. Forsvaret har
militære anlegg og et stort antall feltprester i området. Det er også 1
barneskole og 2 barne- og ungdomsskoler i soknet. 

Kommunen har et rikt musikk- og kulturmiljø. Tradisjonene og slektsrøttene til
dalførene på det indre Østlandet er sterke.  Samtidig er området preget av
stor tilflytning fra hele landet, blant annet gjennom forsvaret. Dette gir et
rikt mangfold både kulturelt og arbeidsmessig.  At sameskolen er plassert
i kommunen, bidrar også inn i det kulturelle mangfoldet. 

Målselv kommune er kjent for en storslått natur med rike muligheter for
friluftsliv, jakt og fiske. I Øverbygd sokn finner vi bl.a. Dividalen
nasjonalpark. Den strekker seg helt inn til grensen til Sverige, og som
Rostadalen, nabodalføret, er den naturskjønn og innbydende, hele året. 

Det er gode tradisjoner i soknet med utegudstjenester i påsketiden og
bygdetunsgudstjenester i sommersesongen. 

Øverbygd sokn har to kirker: Øverbygd kirke er fra 1867, en tradisjonell
trekirke med 200 sitteplasser. Kirkesnesmoen kapell fra 1976 har 160
sitteplasser. Soknet hadde i 2018 42 gudstjenester (søn- og helligdager), 11
dåp, 10 konfirmanter, 3 vigsler, 11 gravferder. 

Også soknepreststillingen i Målselv sokn utlyses nå. Dette gir muligheter
dersom ektepar eller vennepar ønsker jobb i nærheten av hverandre! 

Kvinner oppfordres til å søke. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan
bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig
søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende
politiattest

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
  Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
  Krav om medlemskap i Den norske kirke.
  Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
  Ha evne til å inspirere og motivere
  Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
  Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
  Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
  Pensjonsinnskudd.
  Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.
  Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
  En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss
Publisert 2020-01-13
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger