Kyrkjeverje i 100 % stilling, i frå sommaren 2020

Vi tilbyd:

 • Kontor i Norheimsund kyrkje, med ansvar for 4 andre kyrkjer og 6 kyrkjegardar i kommunen.
 • Kontorfellesskap med sokneprestar, kateket, kyrkjelydspedagog, kyrkjemusikarar, diakoniarbeider, kyrkjetenar og
 • sakshandsamar.
 • 15 svært motiverte tilsette i staben, og mange frivillige medarbeidarar i dei ulike sokna.

Kyrkjeverja sine oppgåver:

 • Dagleg leiar for verksemda til fellesrådet i samsvar med gjeldande kyrkjeleg lovgiving.
 • Leiing og administrasjon, saksførebuing for fellesrådet og iverksetting av vedtak.
 • Personalforvalting med ansvar for alle som er tilsette av fellesrådet.
 • Økonomi og eigedomsforvalting, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.
 • Fremje samarbeid mellom fellesråd, sokneråd, kommune og andre samarbeidspartar.

Vi ynskjer kyrkjeverje / dagleg leiar med:

 • Relevant universitets/høgskoleutdanning, eller alternativ realkompetanse for stillinga.
 • Kjennskap til offentleg forvalting, økonomi og sakshandsaming generelt og spesielt.
 • Kjennskap til organisering og arbeid innan Den norske kyrkja.
 • Gode evner til strategisk planlegging og leiing, relasjonsbygging, motivering og   inspirasjon av medarbeidarar.
 • Gjerne erfaring frå kyrkjeleg arbeid.

Personleg eigenskap:

 • Personleg eigna for stillinga
 • Ønskje om å arbeida for kyrkja sine mål, lokalt, nasjonalt og globalt
 • Evne til å arbeida sjølvstendig, samarbeide og motivere
 • Løysingsorientert

Søkjar må vera medlem av Den norske kyrkja, og lojal mot kyrkja si vedkjenning.

Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Den tilsette må disponera eigen bil, og får dekka tenestekøyring etter offentleg regulativ.

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverjevikar Hans Soldal på tlf 41400035 eller epost kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net

Arbeidsgiver Kyrkjeleg fellesråd i Kvam
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kyrkjevegen 40,5601 Norheimsund
Publisert 2020-01-16
Søknadsfrist 2020-02-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger