Bygnings-/driftssjef

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker under mottoet «Kompetanse med hjertevarme». Vårt arbeid bygger på respekt for den enkeltes personlighet og integritet og nestekjærlighet uttrykt gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Siden starten i 1918 har Haraldsplass Diakonale Stiftelse drevet omsorgsarbeid. Først med diakonisseutdanning og sykehusklinikk, i dag som et moderne konsern med hovedvirksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. «Kompetanse med hjertevarme» er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Ansatte må være lojal mot Stiftelsen verdigrunnlag og målsetning.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker etter en dyktig Bygnings- / driftssjef som kan sikre god forvaltning, drift og vedlikehold av en omfattende bygningsmasse på Haraldsplass og andre eiendommer og bygninger under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det vil også være aktuelt med noe utviklingsarbeid knyttet til en omfattende og rask utvikling av eiendomsmassen.

 

Som Bygningssjef ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil du få et overordnet ansvar for Stiftelsens totale bygningsmasse. Dette innebærer operativt lederansvar med planlegging, gjennomføring og budsjettansvar for forvaltning av eiendommene, ytre vedlikehold, delvis indre vedlikehold, alt uteareal, parkering og utleie både til ansatte og til virksomheter, samt ansvar for alle innleide ressurser. Dette innebærer budsjettansvar for eiendomsporteføljen, budsjettering av alle drifts- og vedlikeholdsarbeider og å sikre kostnadseffektiv drift/vedlikehold gjennom riktig innkjøp av varer og tjenester.

 

Flere av virksomhetene under Stiftelsen har egne tekniske avdelinger og driftsavdelinger, og teknisk operativ drift av disse bygningene vil ikke inngå som en del av ansvaret, men tett samhandling og koordinering med ledere for disse enhetene er nødvendig.

Det er pt. personalansvar for 3 personer.

Bygningssjef vil være lokalisert på Haraldsplass i Stiftelsens hovedkontor, og inngå i staben til administrerende direktør i Stiftelsen. Du vil samarbeide tett med Økonomi- og Eiendomsdirektør om prioriteringer av ressurser og oppgaver, samt ha ansvar for oppfølging av systembruk, myndighetskrav, og annen statusrapportering. Det kan bli tillagt oppgaver til stillingen ut over det som er anført her. I tillegg vil du samarbeide med Programdirektør som har ansvar for alle større byggeprosjekter i Stiftelsen.

Haraldsplass Diakonale Stiftelsen ønsker miljøbevisste medarbeidere som arbeider for å redusere miljø- og klimapåvirkning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at Stiftelsens mål og verdier ivaretas
 • Arbeide for en best mulig forvalting og utvikling av Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin eiendomsmasse i samarbeid med de over nevnte direktører slik at eiendommenes funksjonsverdi bevares og utvikles både for bygg og tekniske anlegg.
 • Sikre og ansvar for at krav til dokumentasjon ivaretas, herunder etablering og bruk av gode FDV system, samt at myndighetskrav og offentlige lover/forskrifter ivaretas og oppfylles
 • Tett oppfølging av leverandører og innleid personell
 • Aktiv deltagelse og engasjement for prosjekt/program Stiftelsen til enhver tid er involvert i med eiendommene
 • Plan-, budsjett- og resultatansvar
 • Støtte fagmiljøet i de tekniske avdelingene/ driftsavdelingene under Stiftelsen
 • Personalansvar for renhold, vaktmestre og gartner 
 • Saksforberedelse/ rådgiver for administrerende direktør i forhold til hovedstyret for Stiftelsen i saker knyttet til FDV og eventuelt i andre relevante saker

Bygningssjefen rapporterer inntil videre til administrerende direktør, og inngår i dennes stab, men det kan bli organisatoriske endringer i dette.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning på høyskolenivå, helst fra bygg, med erfaring innen FDV.
 • Velkvalifiserte personer med fagbrev blir også oppfordret til å søke. Omfattende og dokumentert ledererfaring og oppnådde resultater kan kompensere for formalkrav knytt til utdanning
 • Prosjektadministrativ erfaring vil være en fordel
 • Erfaring fra budsjettstyring
 • God kjennskap til og erfaring i bruk av moderne IT-verktøy
 • Må mestre norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med personalansvar er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner som kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet 
 • Ha egenskaper som bidrar til å styrke og videreutvikle avdelingen som en serviceinnstilt og effektiv tjenesteyter
 • Være fleksibel og initiativrik, med både nye tanker og gjennomføringskraft
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet, effektivt og strukturert
 • Kunne stå i noe kryssende interesser over tid

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og reiseforsikring. Det kan bli endringer i pensjonsordning som for Stiftelsen for øvrig.
 • Trivelig arbeidsmiljø med et høyt faglig nivå
 • Mange spennende utfordringer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør Jørn-Henning Theis, tlf 93 45 55 60, evt til Administrasjonsleder Reidun Stave, tlf. 93 41 69 50.

Søknad med CV sendes på e-post til rest@hk.haraldsplass.no

Arbeidsgiver Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Kategori Industri, bygg og offshore
Arbeidssted Ulriksdal 8 5009 Bergen
Publisert 2020-01-28
Søknadsfrist 2020-02-21
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger