Statistikkrådgiver

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner. Kirkerådet har det overordnede ansvaret for kirkelige data, det vil si informasjon om medlemmer, aktiviteter, organisasjon og bemanning. Kirkerådet bruker i dag ulike metoder for å samle inn data. Noe data kommer fra registre, mens annen data kommer fra skjemabasert innsamling. Fremover vil det være viktig å videreutvikle og forenkle datainnsamlingen, slik at belastingen for organisasjonen og våre medarbeidere blir redusert i disse prosessene. Statistikkrådgiveren har det faglige ansvaret for kirkelig statistikk. Stillingen er organisatorisk plassert i seksjon for system og dokumentasjon, men vil både samarbeide tett med andre avdelinger og seksjoner på huset, samt andre samarbeidspartnere som SSB og NSD. Statistikkrådgiver skal bidra til at Kirkerådet opplyser kirkelige organer, ansatte og rådsvalgte slik at de kan fatte gode beslutninger slik at kirken kan nå sine vedtatte målsetninger. Det er også en offentlig interesse for dette materialet, og brukes av media, politikere, forskere og andre aktører. For å lykkes i stillingen er det viktig å både trives med å sitte konsentrert med bearbeidelse av statistikk og å formidle de funnene en gjør i det statistiske materialet. Det vil være viktig å være analytisk, ha god gjennomføringsevne, og å se mulighetene som ulike registre gir. Evnen til både å jobbe selvstendig og sammen med andre er også en viktig forutsetning for å mestre de oppgavene som ligger til stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 •  - Innsamling og tilrettelegging av ulike typer data, herunder statistikk fra sokn, institusjoner, kirkelige fellesråd og andre.
  - Være en sentral bidragsyter i videreutviklingen av Kirkerådets datainnsamling.  
  - Fastsette kirkens offentlige statistikk, som medlemstall og andre sentrale virksomhetstall.
  - Gjennomføre ulike former for undersøkelser og analyser, for eksempel medlemsundersøkelser og analyser av foreliggende data.
  - Bidra i mål- og indikatorutvikling i virksomhetsstyringen.
  - Være en statistikkfaglig ressurs for Kirkerådet, blant annet ved å bearbeide og presentere data til medier og kirkelige organer.

 •  
  - Koordinere samarbeid med SSB, NSD, KIFO og oppfølging av Kirkerådets avtaler med disse. Du vil også bidra i Kirkerådets samarbeid
 • med Enhetsregistret, Matrikkelen og andre registre.

   

   

Kvalifikasjoner:

 •  - Relevant høyere utdanning på master- eller hovedfagsnivå f.eks innen samfunnsvitenskapelige eller matematiske fag. Eksempler kan være

 • statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi og informatikk. Annen relevant
 • fagbakgrunn kan være aktuelt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for
 • manglende utdanning.
  - God kjennskap til kvantitativ metode
  - God kjennskap til Den norske kirke og menighetenes aktivitet og oppdrag 
  - Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

   

Personlige egenskaper:

 • - Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
  - Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.
  - Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner.
  - Fortrolig med bruk av Excel, IKT-verktøy og administrative støttesystemer.
  - Evne til strategisk og analytisk arbeid.

Vi tilbyr:

 • - Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan tilsetting som 1364 seniorrådgiver bli vurdert.
  - Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
  - Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2020-01-31
Søknadsfrist 2020-02-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger