Sokneprest i Fosen prosti med Leksvik og Stranda som tjenestested

Fosen prosti ligger nordvest for Trondheimsfjorden. Prostesetet er i Rissa, Indre Fosen kommune. Prostiet har 11 sokn, fire fellesråd og ni prestestillinger inkludert prost. Prosten har jevnlig møter med prestene. Det legges til rette for faglig utvikling for den enkelte. Fosenhalvøya har om lag 25 000 innbyggere som slutter godt opp om kirkelige handlinger. Bosetningen er stabil og det forventes vekst i sysselsetting.

Stillingen som sokneprest i Leksvik og Stranda sokn i Indre Fosen kommune er ledig fra 1. september 2020. Fast oppmøtested (Leksvik eller Rissa) avklares ved tilsetting etter ønske. Soknepresten har jevnlig kontordager begge steder etter nærmere avtale med prost.  

Soknepresten vil få særlig ansvar for Leksvik (omkring 2000 kirkemedlemmer) og Stranda (omkring 1000 kirkemedlemmer) og har sete i menighetsrådene i disse soknene.
 
Begge sokn er typiske folkekirkemenigheter med et tydelig innslag av kristne organisasjoner, særlig for Leksviks del. Det er gode frivillige og kirkelige tilsatte å samarbeide med. Leksvik kirke feirer 350 års jubileum i september 2020, Stranda kirke i Vanvikan sentrum er fra slutten av 1800 tallet. Det er menighetshus i Vanvikan. Kirken er en naturlig samarbeidspartner i lokalsamfunnet med soknepresten som en del av dette.
 
Indre Fosen ligger vakkert til langs nordsiden av Trondheimsfjorden. Kommunen har gode tilbud for innbyggerne både i oppvekst- og helsesektor. Det planlegges ny videregående skole i Vanvikan, like ved kirken. Det er et innovativt næringsliv med hovedvekt på industri og landbruk med varierte jobbmuligheter. Kommunen har et aktivt kulturliv. Leksvik har nytt kulturhus med bibliotek, svømmehall og idrettshall. Indre Fosen er et eldorado for friluftsliv med fjord og fjell, jakt og fiske.
 
Det er kort reiseavstand til Trondheim med buss, hurtigbåt eller ferge som gir muligheter for pendling.
 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v., herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
  Soknepresten må påregne jevnlig tjenester i Indre Fosen fellesrådsområde i samarbeid med de to andre sokneprestene. 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr § 2 i «Forskrifter om tilsetting av menighetsprester» og § 3 i «Tjenesteordning for menighetsprester».
  Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.      

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som:  
   - evner å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
   - bidrar til trivsel og engasjement
   - er motivert til å gå i arbeidsveiledning
   - ønsker å være med å styrke menighetslivet 

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i lønnskode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
  Medlemskap i Statens pensjonskasse.
  Hvis ønskelig kan OVF stille bolig (Leksvik prestegård) til disposisjon etter nærmere avtale.
  Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.  Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne. 
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger