Ledig stilling som bydiakon i Tønsberg

Domkirken sokn er sentrumsmenighet i Norges eldste by, Tønsberg. Byen er et attraktivt samlingspunkt for handel, kultur og uteliv for både unge og eldre. En by i vekst og endring opplever også sosiale problemer knyttet til rus, ensomhet og sårbarhet. Domkirken menighet ønsker å møte de diakonale utfordringene i byen med et utadrettet nærvær i byrommet. Tønsberg er knutepunkt på pilegrimsleden gjennom Vestfold. Som historisk pilegrimsby søker kirken i Tønsberg å komme i dialog mennesker som er i bevegelse; folk som søker mening og himmel over livet.

Diakonen inngår i et arbeidsfellesskap med domkirkens ansatte forøvrige, og vil stå i et nært faglig samarbeid med Kirkens bymisjon Vestfold og deres medarbeidere. Kontoret er i Kirkens hus vis a vis Domkirken. Huset rommet også Kafé Quasimodo som siden oppstarten i 2004 har vært et viktig diakonalt møtested i Tønsberg.
 
Domkirken menighet har et aktivt diakoniutvalg og det er vedtatt diakoniplan for soknet. Diakonen vil også samarbeide på tvers av soknegrensene og inngå i et faglig felleskapet med kolleger i prostiet.
I Tønsberg kommune er det ni sokn, og det bor 55.706 innbyggere i kommunen. Tønsberg er bispesete for Tunsberg bispedømme, og bispedømmerådets ansatte har sine kontorlokaler i byen. Se for øvrig www.kirken.no/tonsberg for å bli bedre kjent med den kirkelige virksomheten i Tønsberg.

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonen leder menighetens diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Den norske kirke som sier: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 • Diakonens hovedarbeidsområder vil være:

 • Videreutvikle menighetens ungdomsdiakonale satsing i nært samarbeid med Kirkens bymisjon
 • Forebygge ensomhet hos sårbare grupper gjennom nettverksbygging og oppsøkende virksomhet
 • Styrke kirkens tilstedeværelse i byrommet diakonalt og liturgisk
 • Rekruttere, veilede og følge opp menighetens frivillige medarbeidere.
 •  

Kvalifikasjoner:

 • Kvalifikasjoner i henhold til Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner, vedtatt av Kirkemøtet.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og fordypning i ungdomsdiakoni kan bli vektlagt
 • Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges før arbeidsavtale inngås

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en selvstendig og kreativ person med gode samarbeidsevner som kan være med å bygge inkluderende fellesskap og gode nettverk for sårbare mennesker. Stillingen krever evne til å etablere nye møteplasser, være i endring og vise fleksibilitet. Erfaring fra prosjektarbeid eller organisasjonsliv kan være en god inngang i arbeidet.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert stilling midt i et pulserende, urbant miljø med mange utfordringer og muligheter.
 • Godt diakonalt fagmiljø i prostiet 
 • Godt tverrfaglig samarbeid i Domkirkens stab
 • Faglig samarbeid med Kirkens bymisjon Vestfold
 • Lønn etter avtale og arbeidsvilkår i henhold til kirkelig tariffområde.
 • Pensjonsordning i KLP (2 % trekk av brutto lønn)
 • Bydiakonen tilsettes i Tønsberg kirkelige fellesråd 
Arbeidsgiver Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgt. 52, 3126 Tønsberg
Publisert 2020-02-03
Søknadsfrist 2020-03-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tønsberg Kirkelige Fellesråd

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger