Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan i Alta sokn og Talvik sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Alta prosti består av: 4 sokn: Alta sokn, Hasvik sokn, Loppa sokn og Talvik sokn. 3 fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa kirkelige fellesråd.

Det er ledig stilling som kapellan i Alta og Talvik sokn. Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilte tjenestesteder. Disse to soknene utgjør Alta kommune. Alta prosti er tjenestedistrikt.

Det er til sammen 11 kirker i soknene, samt enkelte faste gudstjenestesteder utenom kirkene. Kirkekontoret ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke, som ble vigslet i 2013. Her er både cellekontorer og kontorlandskap. Menighetens stab er en av landets største, og er en stor velfungerende organisasjon. I dag består arbeidsfellesskapet av seks prester inkl. prost, samt fellesrådets 15 tilsatte. Vi i fokuserer mye på å opprettholde et godt kollegafellesskap.

Alta sokn har som visjon: Nær Gud - nær mennesker. Vi vil: Være rause - vise omsorg - bringe håp.

Alta og Talvik sokn vil by på en flott og variert arbeidshverdag. Alta sokn er en typisk sentrumsmenighet med mange ulike aktiviteter, med bevisst satsing på diakoni og familiearbeid. Talvik sokn består av 6 bygder på begge sider av Altafjorden, og vil representere det litt mer rolige og inkluderende kirkelivet.

Det er om lag 180 dåp, 170 konfirmanter, 55 vielser og 140 begravelser til sammen i disse to soknene, samt flere institusjoner som vi betjener

Flere opplysninger om Alta finnes på kommunens hjemmeside www.alta.kommune.no og menighetens virksomhet omtales på menighetens hjemmeside www.kirken.no/alta

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglige kompetanse vil bli vektlagt 
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Prest

Personlige egenskaper:

 • Må kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere 
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Bidra inn i prostifellesskapet 
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. 
 • Nord Troms prosti og samtlige prosti i Finnmark tilhører Virkemiddelsonen 
 • Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9510 Alta
Publisert 2020-02-11
Søknadsfrist 2020-03-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger