Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Hasvik

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Det er ledig stillings om sokneprest i Hasvik sokn i Alta prosti. Stillingen har Hasvik sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt.
Hasvik sokn faller sammen med Hasvik kommune som ligger på Norges 4.største øy; Sørøya i Vest-Finnmark. Kommunen har ca 1000 innbyggere. 
 
Hasvik kommune har en storslått natur! Det er vilt og vakkert med bratte fjell, flotte fiskevann og vakre fjorder. Tradisjonelt har folk levd av fiske og fiskeindustri, men turistnæringen har økt kraftig de siste år.   
  
Hasvik er et nært lokalsamfunn preget av en levende og åpen kystkultur. Kommunens motto er «Storfiskens rike», og nærheten til havet betyr at samfunnet er vant til å ta mot folk som kommer hit, med en sterk dugnadsånd og et aktivt foreningsliv.  
Fly, hurtigbåt og ferge gir gode kommunikasjonsmuligheter direkte til Hammerfest, Alta og Tromsø - og Oslo kan man komme til med fly på under 3 timer.

Flere opplysninger om Hasvik finnes på kommunens hjemmeside www.hasvik.kommune.no. Du kan høre mer om sørøyfolket på http://www.hasvik.kommune.no/bo-har.4898722-36685.html eller se den fantastiske natur på www.hasvikfoto.no.
 
Hasvik er kjent for sitt særegne kirkeprosjekt, dette er kontekstuelt og folkelig prosjekt inspirert av bla. Sjømannskirken. Det arrangeres kirkeuker i de tre bygdene,
men bred deltakelse. I kirkeukene er det et stort spekter av aktiviteter i kirkene og ellers i bygda: Skolebesøk, småbarntreff, kulturkveld, tweens,
ungdomskveld, formiddagstreff, barneklubb, institusjonsbesøk, åpen kirke, familiegudstjeneste osv. Antall gudstjenester er tilpasset dette særegne kirkeprosjektet.
 
Om sommeren flyttes de flere av gudstjenestene ut fra kirkene til andre lokaler og i friluft. Kirkeprosjektet legger dessuten vekt på høytidene.
 
Menighetens trosopplæringsarbeidet er en viktig og prioritert del av kirkeukene. Presten er
en viktig samarbeidspartner i dette arbeid sammen med trosopplærer i 50% stilling. 
Hasvik sokn har tre kirker: Hasvik, Sørvær og Breivikbotn kirker. Avstandene er små, det er 40 km
til Sørvær som ligger lengst unna.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 •  Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Prest

Personlige egenskaper:

 • Må kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år  
 • En ekstra uke lønnet permisjon hvert år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover,
 • tariffavtaler, reglement m.v.
 • Hasvik omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9590 Hasvik
Publisert 2020-02-11
Søknadsfrist 2020-03-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger