Menighetspedagog i Langhus og Siggerud menigheter

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 9 prester i 9 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene. Stillingen er plassert i Langhus kirke.

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig fast stilling i 100 % som menighetspedagog med hovedansvar for Langhus og Siggerud menigheter med søknadsfrist 11.mars.

 

Tiltredelse fra 01.08.2020 eller etter avtale. Menighetspedagog vil ha et nært samarbeid med øvrig stab i Langhus kirke og trosopplæringsmedarbeidere i fellesrådsområdet.

 

Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1614 og 466 barn/ungdom i alderen 01 – 18 år pr 01.07.2019. 

Vi ser etter deg som liker å nå mål i samarbeid med kolleger og frivillige i DNK, organisasjoner og andre som jobber for et positivt oppvekstmiljø for barn og unge. Du ser muligheter til å formidle Guds Ord i en folkekirke med bred kontaktflate i lokalsamfunnet. Du skal formidle kristen tro og verdier med glede og engasjement og bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0 - 18 år i henhold til trosopplæringsplan for Langhus og Siggerud menigheter, pr i dag med hovedvekt på barn i alder 0 - 13 år, ca 85%
 • planlegge og gjennomføre kontinuerlige tiltak for barn i Langhus menighet, ca 15%

 

Kvalifikasjoner

 • 3 årig høgskoleutdanning med fagene pedagogikk og kristendom i fagkretsen. Kreative fag er også interessant som f. eks. musikk/drama. Andre med annen utdanning / bakgrunn kan også søke
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

 

Personlige egenskaper

 • Trives med barn og unge
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Selvstendig
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og kreativt arbeidsfellesskap med staben på menighetskontoret i Langhus kirke.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP
 • Mulighet til å arbeide i aktive menigheter med stort engasjement for barne- og ungdomsarbeid.
 • Motiverte menighetsråd og trofaste frivillige som tar deg godt i mot.
 • Fleksibilitet til å bruke sine sterkeste sider i stillingen

 

Den som tilsettes må:

 • Være medlem i Den norske kirke.
 • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse
 • Påregne kvelds- og helgearbeid
 • Ha førerkort og disponere egen bil

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til menighetsforvalter Hanne Børresen, mobil 98241142 eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732

Søknad på nett via webcruiter.

Arbeidsgiver Norde Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2020-02-19
Søknadsfrist 2020-03-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Norde Follo kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger