Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Trosopplæringsleder i Hasle og Sinsen menigheter

Hasle kirke ligger på Keyserløkka, bydel Grünerløkka. Det bor ca. 9000 mennesker i menigheten, og det blir stadig flere p.g.a. mange nye boligprosjekter. Ca. 53 % er medlemmer av kirken. Menighetens visjon er å være kirke der en ser hverandre og møter Gud, der handlinger er like viktige som ord og der det er sammenheng mellom det en er og det en gjør. Menigheten er opptatt av at alle mennesker er skapt og elsket av Gud. Motto er "Midt i verden - med himmel over livet." Sinsen menighet dekker de geografiske områdene Sinsenbyen, Refstad, Sinsen Hageby, Lørenbyen og Fjellhaug. Området er i stor vekst, og når Lørenbyen er ferdig utbygget, bor det antakelig 20 000 mennesker i menigheten, mot 10 000 i dag. Sinsen menighet er opptatt av å bygge samhold og vennskap i nærmiljøet, med plass for stort mangfold og fargerikt fellesskap. Menighetens slagord er "Fellesskap på kryss og tvers." Gjennom satsningen på Åpen kirke søker menigheten å skape "sjømannskirkestemning i Lørenbyen."
Beskrivelse

- fast 50% stilling

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 50 % stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Hasle og Sinsen menigheter. Stillingen er ledig fra 1. april 2020.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og
livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år.

Trosopplæringsleder skal lede trosopplæringsutvalget, planlegge og iverksette trosopplæringsplanen i samråd med menighetsrådene og i samarbeid med stabene i Hasle og Sinsen menigheter. Kapellanene fra de to menighetene sitter i trosopplæringsutvalget og har et faglig medansvar.
Trosopplæringsplanen definerer arbeidsoppgavene for trosopplæringsleder. Konfirmant- og lederarbeid er i dag lagt til kapellanene i menighetene, konfirmant- og lederarbeidet er felles for Nordre Aker prosti.

 

Arbeidsoppgaver

* Lede plan - og utviklingsarbeidet rettet mot en helhetlig, systematisk plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år
* Gjennomføre og tilrettelegge tiltakene i felles trosopplæringsplan i samarbeid med stabene, trosopplæringsutvalget og frivillige
* Ha budsjett- og rapporteringsansvar på vegne av felles trosopplæringsutvalg og menighetsrådene
* Drive informasjons- og profileringsarbeid for trosopplæringstiltak
* Delta på faglig samlinger

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning, gjerne bachelorgrad, med kristendom/teologi og pedagogikk
* Interesse for arbeid med barn og ungdom
* Erfaring fra trosopplæringsarbeid er en fordel
* Personlig egnethet vil vektlagt

Personlige egenskaper

* Kunne lede og videreutvikle det lokale trosopplæringsarbeidet
* Evne til å jobbe strukturert og selvstendig i samarbeid med stabene, utvalg og frivillige
* Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
* Glad i sang og musikk
* Fleksibel og glad i å jobbe med barn og unge

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/465

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2020-02-21
Søknadsfrist 2020-03-09
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger