Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Båtsfjord sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Varanger prosti består av: 5 sokn: Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn. 5 fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kirkelige fellesråd.

Vi har ledig stilling som sokneprest i Båtsfjord sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Båtsfjord sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme, her møter du storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon, et sprudlende kulturliv og utrolige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter og et kirkeliv som favner absolutt hele bredden i kirken vår.

Båtsfjord menighet har som visjon: «Levende folkekirke, tro og trygghet».  Menigheten ønsker å være en synlig aktør i lokalsamfunnet og vi søker en prest som vil være med på å jobbe mot dette målet.
Båtsfjord sogn omfatter kommunen med samme navn. Kommunen ligger på Varangerhalvøya og grenser til Berlevåg i vest, til Vardø i øst og Tana i sør.  Tettstedet Båtsfjord, kjent som «Fiskerihovedstaden» har omkring 2300 innbyggere, alle er bosatt innenfor en strekning på 6 km. Stedet er flerkulturelt med omtrent 25 % utenlandske innbyggere. Tradisjonelt er det en positiv og optimistisk grunnholdning som preger lokalsamfunnet. Næringslivet i Båtsfjord har stort lokalt samfunnsengasjement.

Båtsfjord har et aktivt idretts-, musikk- og kulturliv for både barn, unge og voksne. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske og en aktiv kulturskole med variert tilbud. I tillegg kan stedet tilby butikker, bank, kino, restauranter og kafeer. Båtsfjord lufthavn har flere daglige flyavganger og Hurtigruta har 2 faste anløp i døgnet.  Været er kontrastfylt, og man kan oppleve alt fra heftige vinterstormer, til midnattssol og blikkstille hav.
I kommunen er det 2 barnehager, 1 grunnskole, 1 privat videregående skole på kristent grunnlag med studiespesialisering og fylkeskommunal yrkesfaglig tilbud (LOSA).

Sognepresten går inn i en stab med menighetspedagog, kirkeverge, kirketjener /kirkegårdsarbeider og organist i 50% stilling. Like ved Båtsfjord kirke ligger menighetshuset som rommer kontorer for de ansatte og lokaler som benyttes til menighetens aktiviteter.

Soknet har en kirke og to kapeller. Båtsfjord kirke ligger i tettstedet og brukes hele året, mens Syltefjord og Hamningberg kapell befinner seg et stykke utenfor. Kapellene benyttes hovedsakelig i sommerhalvåret.
I tillegg til gudstjenester avholdes det ukentlige andakter på Helsesenteret. Årlig er det omtrent 10 døpte, 15 konfirmanter og 15 gravferder i soknet. Utover dette består menighetens arbeid av trosopplæringstiltak og speiderarbeid. Det er innarbeidet et godt samarbeid både med barnehager og skoler.  Båtsfjord menighet har en plan for diakoni og en aktiv misjonsavtale.

For mer informasjon om Båtsfjord kommune: www.batsfjord.kommune.no

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9990 Båtsfjord
Publisert 2020-03-05
Søknadsfrist 2020-03-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger