Sokneprest i Fosen prosti med Ørland sokn som tjenestested

Fosen prosti ligger nordvest for Trondheimsfjorden. Prostesetet er i Rissa, Indre Fosen kommune. Prostiet har 11 sokn, fire fellesråd og ni prestestillinger inkludert prost. Prosten har jevnlig møter med prestene. Det legges til rette for faglig utvikling for den enkelte prest.

Fosenhalvøya har om lag 25 000 innbyggere som slutter godt opp om kirkelige handlinger. Bosetningen er stabil og det forventes vekst i sysselsetting.

Stillingen som sokneprest i Ørland er ledig fra 1. desember 2020, men tidligere oppstart kan avtales. Stillingen er en av tre prestestillinger i fellesrådsområdet, alle med prosten som nærmeste overordnede. Fast oppmøtested er på kirkekontoret for Ørland kirkelige fellesråd i Bjugn sammen med kirkevergens stab og de andre prestene. Soknepresten har også jevnlig kontordager på Brekstad etter avtale med prost.
 
Soknepresten vil få særlig ansvar for Ørland (omkring 5000 kirkemedlemmer) og har sete i menighetsrådet i dette soknet. De tre prestene i kommunen samarbeider om tjenestene i soknene, og oppgavene fordeles etter nærmere avtale med prost.
 
Ørland sokn er en typisk folkekirkemenighet med et visst innslag av kristne organisasjoner. Det er gode frivillige og kirkelige tilsatte å samarbeide med. Menigheten har både diakon, trosopplærer og organist.  

Ørland sokn har to kirker og i tillegg jevnlige gudstjenester andre steder, som kapellet i Austrått-borgen og på kapellet tilhørende Ørland flystasjon (ved forsvarsprest). Ørland kirke er en vakker middelalderkirke påbegynt omkring 1250.
 
Ørland kommune ligger vakkert til på Fosenhalvøya, ved innløpet til Trondheimsfjorden. Kommunen består av tidligere Ørland og Bjugn kommuner, slått sammen fra 1.1.2020. Området er i spennende utvikling med nye etableringer innenfor forsvar, industri, havbruk, service og handel med varierte jobbmuligheter. Det er gode samarbeidstradisjoner mellom menigheten og forsvarsprestene. Kommunen har gode tilbud for innbyggerne i alle aldre, og et aktivt kultur- og idrettsliv med kulturhus, svømmehall, ishall mm.

Det er en time med hurtigbåt fra Brekstad til Trondheim og to timer med bil og ferge.
 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endring i lover, tariffavtaler, reglement, tjenesteordning, beredskapsordning m.v.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no  

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
  Soknepresten må påregne jevnlig tjenester i hele Ørland fellesrådsområde i samarbeid med de to andre prestene.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr § 2 i «Forskrifter om tilsetting av menighetsprester» og § 3 i «Tjenesteordning for menighetsprester».
  Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som  
  - evner å arbeide selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige
  - bidrar til trivsel og engasjement
  - er motivert til å gå i arbeidsveiledning
  - ønsker å være med å styrke menighetslivet

Vi tilbyr:

 • - Stillingen er plassert i lønnskode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
  - Medlemskap i Statens pensjonskasse.
  - Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.  Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger