Leder for Kirkens feltarbeid i Asker

Asker kirkelige fellesråd ønsker at kirken i Asker skal være levende, nær og tilgjengelig, slik at mennesker kan oppleve tilhørighet og bli utfordret til tro og tjeneste. Kirken har et nært samarbeid med Asker kommune og er en anerkjent ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn. Fellesrådet ivaretar en rekke oppgaver på vegne av soknene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen. Asker kommune er med sine 94 000 innbyggere en av Norges største. Asker prosti sammenfaller med den nye kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. Fra Oslo S til Asker stasjon tar det 22 minutter med tog.

Har du lyst til å lede Kirkens feltarbeid i Asker? Vi driver varmestue, botilbud og arbeidsvirksomhet, og har til og med egen lysfabrikk! Vi tar imot hundre gjester hver eneste dag, 365 dager i året. I virksomheten er det 23 fast ansatte og mange frivillige. Nå søker vi etter deg som har interesse for kombinasjonen av ledelse, diakoni og fagfeltet psykisk helse og rus. Er det deg eller noen du kjenner?

Kirkens feltarbeid i Asker gir tilbud til mennesker som sliter med rus, er bostedsløse eller som av andre årsaker har behov for et sted å være. Feltarbeidet er drevet av Asker kirkelige fellesråd, og har bred støtte i hele Askersamfunnet. Vi ønsker å gi våre gjester et likeverdig og rettferdig tilbud, preget av profesjonalitet, omsorg og respekt. På denne måten bidrar vi til et åpent og varmere Askersamfunn, med lav terskel og plass for alle.  Feltarbeidet er snart på flyttefot. I 2022 ferdigstiller Asker kommune nye og tilpassede bygg på Askerholmen i sentrum. 

Kirkens feltarbeid i Asker er en mangfoldig virksomhet, med varmestue, nødovernatting, døgnbemannet botilbud, gatekapell og gateprest, bruktbutikk, ulike arbeidstiltak og med egen lysfabrikk. Feltarbeidet har 16 årsverk fordelt på 23 faste stillinger, flere titalls frivillige og et enestående samarbeid med menighetene i Asker, Asker kommune og lokalt kulturliv og næringsliv. Feltarbeidet er i dag organisert med fire koordinatorer som bistår daglig leder med arbeidsledelse i de ulike delene av virksomheten.

Feltarbeidets leder inngår i kirkesjefens ledergruppe. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du er øverste leder for Kirkens feltarbeid i Asker, med hovedansvar for daglig drift, faglig kvalitet, personal og økonomi.
 • Du skal sikre at feltarbeidet utvikler seg som en relevant, diakonal virksomhet med lav terskel, omsorg og profesjonalitet.
 • Du er ansiktet utad, som skal bidra til å bevare feltarbeidets omdømme i Askersamfunnet, og utvikle kontakten med kommunen, menighetene, de frivillige og det lokale næringslivet
 • Du skal forberede flytteprosessen og lede etableringen i nybygget på Askerholmen i Asker sentrum 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis innen helse- og sosialfeltet. Søkere med annen fagbakgrunn vil bli vurdert.
 • Relevant yrkeserfaring, med dokumentert kjennskap til målgruppen og lavterskeltilbud for rusmiddelbrukere og bostedsløse
 • Lederutdannelse, kombinert med relevant ledererfaring og kjennskap til idelle virksomheter og frivilligarbeid
 • Viser iver og evne til å kombinere helhetlige lederperspektiver med fagkunnskap og synlig interesse for gjestene, frivillige og ansatte
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid
 • Nettverk innen fagfeltet, og med forståelse for kirke, politikk og samfunn
 • Innsikt i anskaffelser, anbudsprosesser og forhandlinger
 • Pedagogisk evne til å veilede og skape vi-følelse
 • Evne til støttende lederskap, med en personlig egnethet og integritet som skaper tillit
 • Medlem av Den norske kirke og tydelig forankret i kirkens tros- og verdigrunnlag

Vi tilbyr:

 • Å kunne lede en diakonal virksomhet med høy faglig kompentanse, og med godt omdømme i alle deler av Askersamfunnet
 • Systematisk lederstøtte, som en del av kirkesjefens ledergruppe
 • Tydelig stillingsbeskrivelse
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-virksomhet
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 224, 1383 Asker
Publisert 2020-03-09
Søknadsfrist 2020-04-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger