Organist/Kirkemusiker

Det er ledig 80% stilling som kirkemusiker i Hobøl og Tomter sokn. Dette er en del av Indre Østfold kirkelige fellesrådsområde, som ble sammenslått av fem fellesråd i Indre Østfold fra nyttår.

Hobøl/Tomter ligger lengst vest i Indre Østfold kommune. Det er kort vei til Oslo med tog eller bil. Området preges av vakre og varierte naturområder med skog, innsjøer og åpent kulturlandskap.

I Hobøl kirke, Tomter kirke og Tomter kapell er det orgel. Det er her de fleste kirkelige handlinger foregår. Det er også gudstjenester på Tomter menighetssenter og i andre forsamlingslokaler, der er det piano.

«Team Hobøl og Tomter» består i dag av organist, prest, kateket og 2 kirketjenere. Det er disse som er bærebjelken i det lokale arbeidet. Det er også mulighet for godt samarbeid med andre kirkemusikere og tverrfaglig samarbeid og utvikling i fellesrådet.

Organisten hører til i kirkefagavdelingen og leder i avdelingen er nærmeste overordnede. Det er kontorplass i Askim. Det er også mulig å utføre enkelt kontorarbeid på lokal arbeidsstasjon i Tomter.

Opplysninger om stillingen

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med andre ansatte.
 • Deltakelse i trosopplæringen.
 • Samarbeid med ansatte og frivillige om menighetsbyggende arbeid, noe som kan innebære korarbeid.
 • Medlem i gudstjenesteutvalget.
 • Konsertvirksomhet i samarbeid med menighet, frivillige og andre musikere.
 • Ansvar for å følge opp og sørge for vedlikeholdet av kirkens instrumenter.

Kvalifikasjoner

 • Søker bør ha allsidige orgel-og pianoferdigheter. Høyere utdannelse innen musikk/kirkemusikk eller annen relevant utdanning eller erfaring.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha grunnleggende kunnskap om dataverktøy slik at han/hun kan benytte våre interne kommunikasjonskanaler.
 • Det forutsettes at søker har god grunnkunnskap om norsk gudstjenestetradisjon og liturgi.
 • Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke og utføre tjenesten sin i samsvar med Den norske kirkes ordninger, grunnverdier og visjoner.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og samtidig ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Engasjement for gudstjeneste-og menighetsliv.
 • Pågangsmot, kreativitet og fleksibilitet.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ifbm tilsettingen.

Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor, medlemskap i KLP pensjonsordning. I stillingen inngår kvelds- og helgearbeid. Arbeid i andre sokn innenfor fellesrådsområdet må påregnes. Kontorplass i Askim. Søker må ha sertifikat og disponere egen bil. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved tilsetting, jmfr Kirkeloven §29.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder kirkefag, Terje Stenholt, mobil 48 11 79 61 eller HR-leder Gunnlaug Brenne tlf 95 84 05 89.

Søknad med CV, referanser, kopi at vitnemål og attester sendes til: postmottak@iokf.no

Søknadsfrist fredag 3. april 2020 klokka 14.

Arbeidsgiver Indre Østfold kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hobøl/Tomter
Publisert 2020-03-11
Søknadsfrist 2020-04-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Indre Østfold kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger