Sokneprest i Svelvik - Drammen prosti

Svelvik sokn har 3 kirker. Hovedkirken er Svelvik kirke (1859), Berger kirke (1895) og Nesbygda kirke (1916). Menigheten har også et eget menighetshus, der mange av aktivitetene for barn og ungdom foregår, samt møter og menighetssamlinger. Det er to barneskoler og en ungdomsskole i soknet, sykehjem og omsorgsboliger. Samarbeidet mellom skoler og barnehager og kirken er godt. Det gjennomføres skole og barnehagegudstjenester til jul og påske.

Brenner du for små lokalsamfunn og kirkas plass i disse, er Svelvik stedet for deg!
 
Svelvik menighet har en stor kontaktflate med byens innbyggere og jobber for knytte å
båndene mellom kirken og lokalsamfunnet enda sterkere. Folkekirken står sterkt
i folks bevissthet, noe som vises i den gode oppslutningen om konfirmasjon, dåp og andre tilbud som
kirken arrangerer for ulike aldersgrupper. Soknepresten regnes som en sentral aktør i lokalsamfunnet og kommende arrangementer.
 
Menigheten driver i dag Babysang, Musikksprell, Jentekor, Mannsforening, eldre treff i
Nesbygda, samt aktiviteter rettet inn mot diakoni og flyktninger. Menigheten
har også startet Kafe Global, som er vårt diakonale brobyggerprosjekt, samtidig
som den er en synlig og populær del av lokalsamfunnet.
Soknepresten samarbeider tett og naturlig med Frivillighetssentral, lokale kulturaktører,
lag og foreninger, og jobber aktivt inn mot disse.
 
Vi ønsker å fremme Folkekirken som en tydelig og pålitelig verdileverandør og livstolker i
folks nærmiljø.
 
Svelvik er et lite lokalsamfunn som ligger vakkert til ved Drammensfjordens innløp og kun 25
minutters fra Drammen sentrum. Svelvik er en del av Drammen kommune og Viken fylke.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Samarbeide med kapellan i dåps- og konfirmasjonsopplæringen.
  Være positiv pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet.
  Ha ansvar sammen med kapellan om kontakten med skolene
  Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme.

  Prestetjenesten i Drammen prosti i delt inn i fem soner. Svelvik er plassert i Sone 2 sammen

 • med Konnerud, Skoger og Bragernes sokn. Noe tjeneste utenfor eget sokn må
 • påregnes.

   

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Teologi/ livssynsfag
  Utdanningsnivå: Cand theol. Med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Kontaktskapende og kreativ.
  Trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser.
  Vi søker en prest med evne til å samarbeide, samle og inspirere ansatte og frivillige i

 • deres tjeneste.
  Reflektert liturg og predikant.
  Arbeide selvstendig så vel som i team.
  Fleksibel og raus i møte med andre og vilje ha til utstrakt samarbeid i nærmiljøet.

   

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA's regulativ.
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
  Reiseutgifter godtgjøres etter gjeldende regulativ.
  Til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjørelser.

  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for

 • å gå i veiledning.
  Søkeres navn vil normalt bli offentlig, anmodning om å få
  sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

   

   
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Åsgaten 24, 3060 Svelvik
Publisert 2020-03-16
Søknadsfrist 2020-04-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger