Sokneprest i Nore, Uvdal og Tunhovd 2.gangs utlysning

Vår sokneprest har fått ny stilling i Tunsberg bispedømme og vi søker etter en ny prest som ønsker å leve det gode liv i Nore. Nore, Uvdal og Tunhovd sokn er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune, den øverste kommunen i Numedal. Norefjord, der prestegården ligger, er midtveis mellom Kongsberg og Geilo. Folketallet i kommunen er 2442, hvorav 1973 er medlemmer i Den norske kirke. Det er et stort antall hytter i kommunen og betydelig turisme. Det er mulighet for et aktivt friluftsliv både sommer som vinter. Det er et rikt kulturliv og gode fritidstilbud i kommunen. Kommunens administrasjonssenter ligger på Rødberg. De økonomiske og sosiale forhold i kommunen er jevnt over gode og kommunen har full barnehagedekning. Det er 3 barnehager i kommunen, 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Numedal Videregående skole ligger på Norefjord. I likhet med resten av Numedal er det et stort antall bygninger fra middelalderen, hvorav 2 stavkirker. Kommunene markedsfører Numedal som Middelalder dalen, og i uka omkring Olsok arrangeres middelalder uka med et omfattende kulturprogram. Det er 3 sokn: Nore (1089 medl.), Uvdal (756) og Tunhovd (128). Det er 4 ordinære menighetskirker og 2 stavkirker eid av Fortidsminneforeningen. Nore og Uvdal stavkirker fra slutten av 1100-tallet, Nore og Skjønne kirker fra 1880, Uvdal fra 1893 og Tunhovd fra 1945. Bergtun omsorgssenter på Rødberg har regelmessige andakter og nattverdgudstjenester. Nore og Uvdal sokn har felles menighetsråd. Menighetslivet bærer preg av folkekirkelige tradisjoner. Oppslutningen om dåp, diverse trosopplæringstiltak og konfirmasjon er høy. Man har et godt samarbeid med kommunens øvrige kulturliv. Sognene har også et felles kirkekor som bidrar aktivt i menighetenes arbeid. Menighetene betjenes av sokneprest, menighetsprest lønnet av FR, organist, kirkeverge, tre kirketjenere og sekretær. Det er moderne kirkekontoret på kommunehuset på Rødberg. Det er felles kirkekontor for alle sokn og for Nore kirkelige fellesråd. Kongsberg prosti er et langstrakt prosti som strekker seg helt fra Hvittingfoss i syd til Tunhovd i Nord. Det er i alt 10 prester i prostiet, og man har månedlige samlinger hos prosten i Kongsberg.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
  Holde regelmessige andakter på institusjoner.
  Være en positiv pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet
  Medlem av Nore/Uvdal og Tunhovd menighetsråd og Nore og Uvdal kirkelige fellesråd.
  Delta i stabs- og samarbeidsmøter.
  Medlem i kommunens psykososiale kriseteam.
  Ansvar for konfirmantarbeidet, trosopplæring og kontakt med skoler/barnehager er
 • hovedsakelig tillagt menighetspresten.
  Delta i gjeldene beredskapsordning i Tunsberg bispedømme.

Kvalifikasjoner:

 • Trygg og reflektert liturg og predikant.
  Lyttende og livsnær i samtaler og forkynnelse.
  Evne til å kunne arbeide selvstendig så vel som i team.
  Evne til å motivere og engasjere ansatte og frivillige medarbeidere.
  Evne til fleksibilitet og raushet i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet.
  Utdanningsretning: Teologi/Livssynsfag
  Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum    

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
  Vi søker en prest med evne til å samarbeide, samle og inspirere ansatte og frivillige i

 • deres tjeneste.
  Kreativ og utadvendt væremåte og evne til god kommunikasjon.
  Interesse for et levende og variert gudstjenesteliv.
  Gode samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig arbeid

   

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA's regulativ
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldene regulativ
  Til lønnen komme særlige regulativmessige godtgjørelser                                                                                                                                                                                             Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

  Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for presteskapet.

   Presteboligen kan stilles til disposisjon og ligger vakkert til ved Norefjorden med 1 km til Nore kirke, 13 til Skjønne kirke, 16 til Rødberg, 28 til Uvdal kirke og 45 km til Tunhovd kirke. Presteboligen er fra 1836, er i god stand, og ligger like ved Nore stavkirke. Til boligen hører et stabbur og et uthus med to garasjer, vedskjul og boder. Boligen har i 1. etasje kjøkken, 2 stuer, soverom, 2 WC, 1 bad og tidligere prestekontor. I 2.etg. er 4 soverom, bad, stor gang og kott. Oppvarming skjer ved elektrisitet og ved. Husets totale grunnflate er på 198 m2. Hagen er bra opparbeidet, med plen og bærbusker. Soknepresten har fiskerett i fjorden. Det er også lysløype rett ved prestegården.

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sentrum 16, 3630 Rødberg
Publisert 2020-03-16
Søknadsfrist 2020-04-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger