Ungdomsrådgiver

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner. Stillingen inngår i et tverrfaglig team i seksjon for barn, unge og trosopplæring. Seksjonen legger til rette verktøy for menighetenes arbeid med trosopplæring, faglig utviklingsarbeid, nasjonale arrangement som Trosopplæringskonferansen, Ungdommens kirkemøte, faglige nettverk, møtepunkt med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre aktører. Stillingen som ungdomsrådgiver har et særlig ansvar for å legge til rette og utvikle kirkens ungdomsdemokrati, med Ungdommens kirkemøte og Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål som sentrale organ.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid og oppfølging av kirkelige organ på ulike nivå, både faglig og administrativt
 • Nettverksbygging i forhold til blant annet relevante fagmiljø, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre kirkesamfunn
 • Pedagogisk utviklingsarbeid med vekt på konfirmanter, ungdom og unge voksne
 • Fagutvikling, metode- og materiellutvikling
 • Kurs, konferanser og foredragsvirksomhet
 • Tilrettelegging av støtte- og kvalitetsstrukturer for menighetenes arbeid
 • Utredningsarbeid og saksbehandling
 • Stimulere helhetstenkning og menighetsutvikling gjennom tverrfaglig samarbeid internt i de sentralkirkelige organer og med eksterne aktører om gudstjenesteliv, diakoni, kultur osv.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen pedagogikk, kirkefag eller samfunnsfag
 • God kjennskap til Den norske kirkes arbeid med barn, unge og trosopplæring
 • Faglig fordypning og erfaring innen ungdomsfeltet vil bli vektlagt
 • Erfaring fra og god kjennskap til det kirkelige ungdomsmiljøet
 • Medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Evne til nytenking og strategisk arbeid
 • Selvstendighet og kreativitet
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2020-03-18
Søknadsfrist 2020-04-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger