Kantor / organist

I Kongsberg kommune bur det om lag 26.000 personar. 18500 i Kongsberg og omlag 7500 i Sandsvær som er primærområde for denne stillinga. I dette området er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av "Bruno Christensen & sønner". Efteløt vil i 2021 få inn nytt orgel, og har i dag et midlertdig instrument i kirken. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av "Gangfløt orgelbyggeri" i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av "Bruno Christensen & sønner. Det er eit kirkekontor i Kongsberg og eit i Sandsvær. I Sandsvær er - foruten kantor/organist i en og en halv stilling,to prester, avdelingsleder, sekretær og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere samt ei ledig stilling som menighetspedagog/diakon som vert lyst ut i år. . Ansatte har kontorer i et moderne og funksjonelt menighetshus i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 23 ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Kontakt med musikkliv og enkeltpersoner for deltaking i gudstenester.
 • Konsertvirksomhet
 • Øvrige kirkemusikalske oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • Den som vert tilsett må disponere bil og må kunne fremlegge tilfredstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og
 • KAs avtaleverk. Pensjonsordning i KLP.
 •  

 • Annet

 • Tenesteområdet er hele fellesrådsområdet, men stillingen er primært knyttet opp mot Sandsvær, i Tuft og Komnes sokn.
 • Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser.
 • Oppstart 01.08.2020

    

Arbeidsgiver Kongsberg kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hasbergsvei 36, 3616 Kongsberg
Publisert 2020-03-20
Søknadsfrist 2020-04-05
Stillingstype 50% deltid, Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kongsberg kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger