Sokneprest i Nedre Romerike prosti, med tjenestested Rælingen sokn

BORG BISPEDØMME Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles administrasjon for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for presteskapet. Kontoret er inndelt i en avdeling for kirke og samfunn og en personal- og serviceavdeling, til sammen er vi 15 ansatte. I Borg bispedømme er det i 2017 113 sokn, 38 kirkelige fellesråd og 9 prostier.

Rælingen kommune ligger på Nedre Romerike og grenser mot Lillestrøm, Enebakk og Lørenskog kommuner. Folketallet er ca 18 500, og forventes å stige år for år. Kommunen består av mye tettbebyggelse, men også en gammel jordbruksbygd, med spredt bosetting.

Kommunens visjon er "Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren". Kommunen har en innvandrerandel på ca 25 %, og har gjort et godt arbeid når det gjelder integrering. Kommunen har en rekke skoler og tre institusjoner for eldre og syke.

Det er to sokn, som er omtrent like store. Det samlede medlemstall er ca 11 000. For tiden er det en prøveordninge med felles menighetsråd for de to soknene. De to sokneprestene har ansvaret for hvert sitt sokn, men forøvrig er det felles stab. Det er også felles diakoniutvalg, gudstjenesteutvalg og barne- og ungdomsutvalg.

Rælingen kirke er en tradisjonell hvitmalt trekirke, som ble ombygget i 1887. Den ligger vakkert til med utsikt over Øyeren. Like nedenfor ligger Rælingen menighetshus, bygget i 2004. Øvre Rælingen kirke ble bygget i 1972-1973 og er en arbeidskirke, som er blitt modernisert i senere år. Øvre Rælingen får nytt orgel våren 2020.

I Rælingen er det et godt arbeid innen trosopplæring og ledertrening. Det er et spennende opplegg for konfirmantene, og god oppslutning om konfirmasjonstiden. Kateketen er hovedansvarlig for konfirmantarbeidet. Menighetsråd og stab har vært opptatt av menighetsutvikling (MUV) i senere år. 

Gjennom uken samles flere hundre mennesker i Øvre Rælingen kirke, til forskjellige samlinger for ulike aldersgrupper. Øvre Rælingen kirke har også menighetsbarnehage.

Staben består av kirkeverge, sekretær, to kantorer, to menighetspedagoger, kateket, diakon, tre prester, kirketjenere og ansatte på kirkegården.

Vi søker en sokneprest som skal ha særlig ansvar for og oppmerksomhet mot Rælingen sokn. Det vil dels handle om satsning på arrangementer i Rælingen kirke og menighetshus, dels også oppmerksomhet på de nyere store boligutbyggingsområdene på Fjerdingby, Smestad og Hektneråsen, og kirkens relevans og tilgjengelighet for de nyinnflyttede her.

For øvrig vil soknepresten - sammen med øvrig stab og menighetsråd -  bidra til den felles satsning og visjon for menighetene i Rælingen.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli påkrevd før tiltredelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m. samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Se gjerne på vår hjemmeside: www.ralingen.kirken.no

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Delta og styrke menighetsarbeidet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i trosopplæringsarbeidet
 • Delta i konfirmantarbeidet
 • Videreutvikle og fornye menigheten i samarbeid med de øvrige i staben, i tråd med gudstjeneste- og trosopplæringsplaner
 • Samtaler og sjelesorg
 • Besøk på institusjoner
 • Delta i beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Medlem av Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Gode kommunikative evner
 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper, evne og vilje til å arbeide i team
 • Evne til å tenke og utvikling menigheten, ved å motivere ansatte og frivillige.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i stillingskode 1555
 • Pensjonsinskudd i statens pensjonskasse
 • Godtgjørelse etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen
Publisert 2020-03-25
Søknadsfrist 2020-04-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger