Kapellan i Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skårer sokn

Skårer sokn har omlag 24.000 innbyggere og ca 13.300 medlemmer og ligger i Lørenskog kommune, ca. 16 km fra Oslo sentrum. Kommunen er preget av brytningen mellom urban bebyggelse og tradisjonell landbruks- og skogbruksdrift. Områdene Losby og Østmarka byr på gode rekreasjonsmuligheter. Kommunen har en flerkulturell befolkning, og mange med annet kulturelt opphav bor i Skårer sokn. Skårer menighet har et rikt menighetsliv med mange tilbud for barn, ungdom, voksne og eldre. Kirken er i aktiv bruk gjennom hele uken. Menighetens visjon er "Nåde for alle - rom for deg", og menigheten legger vekt på å være åpen og inkluderende. Vi vil at denne visjonen skal prege menighetens arbeid, og at alle som bor i vårt mangfoldige sokn skal føle seg velkomne i kirken, både som deltakere i aktivitetene og som frivillige medarbeidere. Skårer kirke fra 1978 er en arbeidskirke med opp til 360 sitteplasser, og gudstjenestene holdes alle søn- og helligdager. Gudstjenester holdes også i Lørenskog kirke som er fra 1100 tallet. Lørenskog kirke ligger i nabosoknet Fjellhamar. Herfra forrettes så og si alle vielser og begravelser, og en god del dåp. I soknet er det 5 kommunale barneskoler, 2 ungdomsskoler, en videregående skole og to privatskoler. Prestene i Skårer deler på tjenesten i skolene og ved 3 sykehjem. i 2018 var det 55 dåpshandlinger, 124 konfirmanter, 15 vigsler og 108 gravferder. Den som blir ansatt går inn i turnus med de andre prestene i soknet. I Lørenskog kommune ligger også Akershus universitetssykehus som har egen prestetjeneste. Staben består av 3 prester, kantor, kateket, diakon, trosopplærere, kirketjenere og ungdomsarbeider. Til sammen utgjør dette et godt og sterkt fagmiljø. Målform i kirke og skole er bokmål. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier. Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd. Les mer om oss på: https://skaarermenighet.no/

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt arbeidsfordelingsplan
 • Stabsmøter
 • Menighetsarbeid
 • Delta i trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Besøk på institusjon
 • Samtaler og sjelesorg
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet 
 • Det kan bli gjort mindre endringer i arbeidsoppgavene for kapellanstillingen, ut fra den kompetansen som finnes blant prestene i Skårer sokn og i staben for øvrig.

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B. 

Personlige egenskaper:

 • Samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Fleksibilitet og initiativ
 • Gode formidlingsevner
 • Et stekt engasjement for å motivere og inspirere medarbeidere og frivillige
 • Erfaring og engasjement i forhold til inkludering av mennesker fra andre kulturer
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Løkenåsveien 35, 1473 Lørenskog
Publisert 2020-03-25
Søknadsfrist 2020-04-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger