Fengselsprest, Indre Østfold fengsel

Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn. De fleste nordmenn (ca. 83 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1285 menighetene. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1285 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Hvert fjerde år velger kirkens medlemmer nye menighetsråd med mellom 4 og 10 medlemmer. Sentrale kirkelige funksjoner ivaretas av Kultur- og kirkedepartementet, Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Det er nå ledig fast stilling som fengselsprest i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Indre Østfold fengsel - Indre Østfold kommune.

Indre Østfold er en kommune i Viken med ca 44 000 innbyggere. Kommunen er nyetablert 1. januar i år, og er Norges største jordbrukskommune. I tillegg er det forventet en vekst i både folketall og næringsliv i årene fremover.

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på et humanistisk menneskesyn, hvor mennesket er unikt og ukrenkelig. Indre Østfold fengsel består av 2 avdelinger. Avdeling Eidsberg er en avdeling med høy sikkerhet og 102 plasser. Avdeling Trøgstad er en avdeling med lav sikkerhet og 90 plasser.

Vi søker en fengselsprest med gode kommunikasjonsevner og som intuitivt skjønner sin rolle inn i kriminalomsorgen, og som kan identifisere seg og respektere Kriminalomsorgens humanistiske menneskesyn. Stillingen krever stor grad av selvstendighet samt evne og vilje til oppsøkende prestetjeneste blant innsatte. Foruten å være en naturlig samarbeidspartner med avdelingene på fengslet, har presten ansvar for å tilrettelegge og ivareta det kristne, religiøse og livssynsmessige mangfold ved fengselet. Presten legger også til rette for at innsatte med annen tro enn den kristne får anledning til å utøve sin religion og sitt livssyn.

Det er en forutsetning for å lykkes i stillingen at presten samarbeider godt med ansatte og med eksterne samarbeidspartnere i fengselet.

Fengselspresten tilsettes av Borg bispedømmeråd. Presten ved Indre Østfold fengsel har sitt tjenestested ved fengselet, og må rette seg etter de bestemmelser som gjelder der. I sin kirkelige tjeneste er prosten i Østre Borgesyssel nærmeste overordnede og stillingen står under tilsyn av biskopen i Borg. Presten deltar også i arbeidsveiledning.

Opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes må fremvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39)

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tjeneste og arbeid etter tjenesteordningen for fengselsprester
 • Ansvar for å tilrettelegge og ivareta det kristne, religiøse og livsynsmessige mangfold på fengselet
 • Gudstjenester i fengselet
 • Ansvar for å koordinere og legge til rette for livssynsmangfoldet
 • Andre oppgaver og bidrag i samarbeid med fengselsledelsen
 • Ansvar for å videreutvikle dialogarbeidet i fengselet
 • Lede samtalegrupper og bibelgrupper
 • Sjelesorg og samtaler med innsatte
 • Kontakt med pårørende
 • Samarbeid med menigheter og organisasjoner utenfor fengslet
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Veilederkompetanse
 • Kjennskap til andre religioner og kulturer
 • Kunnskap og erfaring fra krise og sorgarbeid
 • Beherske godt norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å være lyttende og imøtekommende
 • Trygg i rollen som prest
 • Gode kommunikative evner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i stillingskode: 1465, spesialprest
 • Et godt og sterkt fagmiljø
 • Veiledning
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vandugbakken 89, 1850 Mysen
Publisert 2020-03-25
Søknadsfrist 2020-04-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger