Menighetsleder

Petrikirken på Kjølberg er en livskraftig lokalmenighet i Fredrikstad med tilhørighet i Metodistkirken i Norge. Vi er en tradisjonsrik virksomhet som har drevet kirkelig arbeid i vår bydel i mer enn 140 år. Vår visjon er å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Petrikirken ligger i et område med stor tilflytting av yngre familier. Det er utarbeidet en menighetsutviklingsplan for kirken, og der har arbeidet med barn, ungdom og familier en sentral plass. I dag har vi speiderarbeid, konfirmantarbeid og musikk-/kor-/klubbarbeid for barn og unge. Utover dette har menigheten gospelkor for voksne, samt flere godt etablerte fellesskap for eldre. I forbindelse med at vår mangeårige prest har oppnådd pensjonsalder og av den grunn ønsker å trappe ned sin stilling, skal Petrikirken ansette en menighetsleder. Stillingen vil være et vikariat for deler av nåværende prestestilling. Vikariatet starter 01.08.20 og varer i 1 år med mulighet for forlengelse dersom ny prest ikke er tilsatt ved vikariatets utløp. Stillingsstørrelse kan diskuteres. Foruten prest i full stilling, disponerer Petrikirken i dag menighetsarbeider, musikkmedarbeider og renholder i deltidsstillinger. Dersom den som tilbys stillingen oppfyller krav for prestetjeneste i Metodistkirken, vil en slik fremtidig stilling også kunne drøftes i samråd med Metodistkirkens utnevningsorganer.

LEDIG 50% STILLING SOM MENIGHETSLEDER FRA 01.08.2020. VIKARIAT

 

 Arbeidsoppgaver

*Overordnet ledelse av menighetens drift
*Stabsledelse
*Bindeleddsfunksjon mellom ulike virkegrener i menigheten
*Kontoradministrativt arbeid
*Noe arbeid knyttet til gudstjenesteplanlegging og gjennomføring
*Kvelds -og helgearbeid må påregnes

Stillingsbeskrivelse vil bli utarbeidet.

Kvalifikasjoner

*Utdanningsbakgrunn: Administrative-/ pedagogiske-/teologiske fag
*Dokumentert ledererfaring kreves.

Personlige egenskaper

*Du er trygg i lederrollen
*Du kan arbeide selvstendig
*Du er en god relasjonsbygger
*Du har god evne til å samarbeide i team
*Du er utadvendt, fleksibel og løsningsorientert
*Du vil være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og kristne grunnsyn

Vi tilbyr

*Opplæring
*Lønn etter avtale
*Pensjonsordning


Kontaktinformasjon

Svein Veland, Prest i Petrikirken tlf 91 393930
Arne Håkenstad, Leder i Petrikirkens personalkomite tlf 48 201322.


SØKNADSFRIST 14. APRIL, 2020


Send en søknad på epost til petrikirken@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.

Attester og vitnemål kan fremlegges ved eventuelt intervju.

Arbeidsgiver Metodistkirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Roald Amundsens vei 8 1654 Sellebakk
Publisert 2020-03-26
Søknadsfrist 2020-04-14
Stillingstype Vikariat, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Metodistkirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger